Landelijk nieuws

 • Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

  Den Haag – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Het plan is om – in samenwerking met de provincies – een speciale handelsmissie in eigen land te organiseren om streekproducten bekender te maken…

  Lees meer »
 • Mensenrechtencomité Verenigde Naties tikt Nederland opnieuw hard op de vingers over Groningen

  Geneve – Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft zeer krachtige aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse Staat over de situatie in Groningen. Het comité, dat het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten bewaakt, uit in een analyse van Nederland dat het zich zorgen maakt over de veiligheid en het…

  Lees meer »
 • Campagne tegen zomereenzaamheid

  Den Haag – De zomer is voor veel ouderen een periode waarin gevoelens van eenzaamheid een grotere rol spelen. Om die reden start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een zomercampagne tegen eenzaamheid. Doel van de campagne is tweeledig: vakantiegangers aansporen wat van zich te laten horen…

  Lees meer »
 • Maximaal 48 miljoen euro voor scholen met krimp

  Den Haag – Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat maakt minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) vandaag bekend. Scholen kunnen een aanvraag indienen en moeten daarbij de…

  Lees meer »
 • Telemarketeers mogen niet meer anoniem bellen

  Den Haag – Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft haar wetsvoorstel gepubliceerd om voor consumenten en ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een eenmanszaak) een einde te maken aan telemarketing-irritatie. Bedrijven of organisaties mogen Nederlanders straks alleen nog benaderen via de telefoon als zij daar zelf expliciet toestemming voor…

  Lees meer »
 • 45 regio’s krijgen miljoenen voor vmbo-techniekonderwijs

  Den Haag – Om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen krijgen 45 regio’s in totaal ruim 231 miljoen euro. Dat is bijna 16.000 euro per leerling. De plannen voor beter techniekonderwijs zijn van vmbo-scholen, mbo’s en lokale en regionale bedrijven. Minister Slob (onderwijs): “De arbeidsmarkt staat te springen om goed…

  Lees meer »
 • Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg

  Den Haag – Vanaf vandaag mag er onder strikte voorwaarden op de openbare weg getest worden met zelfrijdende auto’s. Het gaat om experimenten met voertuigen waarbij de bestuurder zich buiten dat voertuig bevindt, zoals een zelfrijdend OV-busje met een operator op afstand. Voordat de minister van Infrastructuur en Waterstaat…

  Lees meer »
 • Kabinet zet in op effectievere aanpak jeugdcriminaliteit

  Den Haag – De criminaliteit onder jongeren neemt nog steeds af. De afgelopen jaren neemt de recidive onder jongeren echter toe. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in. Dat aantal is te hoog. De ministerraad heeft daarom op voorstel van minister…

  Lees meer »
 • Afhandeling schade door gaswinning in Groningen wordt volledig publiek

  Den Haag – De afhandeling van alle verzoeken om vergoeding van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg in Groningen wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die sinds maart 2018 onafhankelijk van de NAM en de…

  Lees meer »
 • SodM: Onvoldoende voortgang in de versterking

  Den Haag – De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken momenteel samen met de regio intensief aan een crisis-aanpak voor de versterking. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de afspraken over aansturing, organisatie en financiering van de versterkingsopgave (de zogeheten ‘governance’) eenvoudiger…

  Lees meer »
 • Minister Bruins kiest voor kwaliteit en continuïteit in ambulancezorg

  Den Haag – Minister Bruno Bruins voor medische zorg en sport wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid van ambulancezorg van goede kwaliteit behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de…

  Lees meer »
 • Gaswinning Groningen volgend jaar mogelijk al richting 12 miljard kuub

  Den Haag- Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat aanvullende maatregelen uitwerken die naar verwachting volgend jaar al zorgen voor een extra daling van de gaswinning in Groningen met 3,1 miljard Nm3 naar in totaal 12,8 miljard Nm3. Daarnaast wordt onderzocht of de gaswinning op het niveau van…

  Lees meer »
Back to top button