Landelijk nieuws

 • Nieuwe maatregelen in strijd tegen coronavirus: Scholen, horeca & sport- en fitnessclubs in Nederland zijn vanaf vandaag tot 6 april gesloten

  Den Haag – Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs…

  Lees meer »
 • De coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal

  Den Haag – De volksgezondheid staat voorop voor kinderen, jongeren, leraren en ander onderwijspersoneel. Het RIVM toont overtuigend aan dat het sluiten van alle scholen daar niet aan bijdraagt. De gezondheidsrisico’s voor kinderen en jongeren zijn laag. Kinderen en jongeren spelen een geringe rol in het voortgaan van de…

  Lees meer »
 • Online tool biedt inzicht in kansen op Verklaring Omtrent het Gedrag

  Den Haag – Wie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse…

  Lees meer »
 • Start vervolgaanpak asbestdaken

  Den Haag – Minister Stientje van Veldhoven heeft afgelopen maandag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekent. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Asbest is schadelijk voor de…

  Lees meer »
 • Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf richten zich op leefbaarheid Groningse platteland

  Woldendorp – Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) brengen op maandag 2 maart een bezoek aan Groningen. Bij hun diverse bezoeken staan ‘kringlooplandbouw’ en ‘leefbaarheid’ centraal. De Kamerleden horen graag wat zij in Den Haag kunnen doen om te zorgen voor een vitaal dorpsleven in…

  Lees meer »
 • Rookmelders straks ook verplicht in alle huizen

  Den Haag – Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie…

  Lees meer »
 • Ministerraad stemt in met Wetsvoorstel Versterking Groningen

  Den Haag – De ministerraad heeft ermee ingestemd het Wetsvoorstel Versterking Groningen om advies aan de Raad van State te zenden. Doel van dit wetsvoorstel is het zo snel mogelijk versterken van gebouwen in de provincie Groningen, zodat deze aan de veiligheidsnorm voldoen. Het wetsvoorstel versterkt de positie van…

  Lees meer »
 • Eén vast aanmeldmoment voor leerlingen die naar de middelbare school gaan

  Den Haag – Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april gaan aanmelden op de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in…

  Lees meer »
 • Smartengeld voor Groninger die immateriële schade heeft geleden door de aardbevingen

  Den Haag – Elke Groninger die immateriële schade heeft geleden door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning kan een aanvraag indienen voor smartengeld. Een commissie van juridische experts heeft een advies opgesteld over een geschikte vergoedingensystematiek op verzoek van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit advies…

  Lees meer »
 • Van Ark: Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

  Den Haag – De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch want werk is meer dan alleen geld verdienen. Het betekent ook vooral nieuwe dingen leren, mensen ontmoeten en met verhalen thuis komen. De staatssecretaris…

  Lees meer »
 • Ophokplicht in heel Nederland voor commerciële gehouden vogels

  Den Haag – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting bij een hobbylocatie in Bretzfeld, Duitsland. Omdat de…

  Lees meer »
 • Minister Bruno Bruins: €75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt beschikbaar te stellen

  Den Haag – Online in een persoonlijke gezondheidsomgeving je eigen medische gegevens inzien en delen met wie je wilt, of ze koppelen aan apps. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dat dit voor alle ziekenhuispatiënten mogelijk wordt. Daarnaast verplicht hij ziekenhuizen en klinieken om onderling digitaal gegevens uit te…

  Lees meer »
Back to top button