Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Eemskrant.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Eemskrant is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Gebruik van foto / video-materiaal

Foto’s en video’s die op onze website, facebook of twitter zijn geplaatst mogen niet zonder meer voor eigen doeleinden gebruikt worden. Het kopiëren van foto’s en video’s voor gebruik op andere websites, in drukwerk of ander persoonlijk of publiek gebruik van het materiaal is verboden. Bij overtreding brengen wij dit per foto of video in rekening. Echter kan er digitaal nabesteld worden. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Eemskrant niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Eemskrant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Back to top button