Taaltrein in Tuikwerd voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Delfzijl – Wethouder Hans Ronde opent woensdagmiddag officieel de Taaltrein, een behandelgroep van Kentalis voor kinderen van 2 tot vijf jaar, met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De Taaltrein startte in mei dit jaar met drie kinderen. Inmiddels is het aantal kinderen gegroeid naar zeven. De Taaltrein zit in het pand waar ook het Kindcentrum Tuikwerd is gehuisvest, aan de Hallehuis 2. Belangstellenden zijn van harte welkom om de opening bij te wonen, van 16.00 – 17.30 uur aan de Hallehuis 2, aanmelden kan online.

Op de Taaltrein behandelt Kentalis peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze kinderen hebben moeite met praten en/of het leren van taal. Wanneer een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, dan helpt vroegbehandeling bij het beter leren communiceren. Op de Taaltrein wordt spelenderwijs gewerkt aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind. Daarnaast krijgen ouders informatie over TOS en leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis aanmoedigen om meer te praten.

Vijf procent van de kinderen heeft TOS
In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen en frustraties op latere leeftijd voorkomen.

Hulp bij TOS
Met extra hulp kunnen kinderen met TOS goed meekomen, bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Soms is er meer nodig en is speciale behandeling van een derdelijns zorgaanbieder nodig, zoals vroegbehandeling op De Taaltrein van Kentalis. Zo voorkomen we dat achterstanden nog groter worden. Meer weten over TOS? In dit filmpje vertelt een moeder meer over de beperking van haar zoontjes: www.kentalis.nl/wat-is-tos. Bij vermoedens van TOS, is het goed om het kind te laten onderzoeken bij een audiologisch centrum van Kentalis. Vroegtijdig de juiste hulp bieden, kan grote ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Voorlichting over TOS
Misschien werkt u bij een kinderdagverblijf of consultatiebureau en leert u graag hoe u een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid bij een jong kind herkent. Misschien bent u benieuwd hoe u de communicatie kunt aanpassen als een kind moeite heeft met horen of communiceren. Wij komen graag langs om mee te denken en advies te geven. Neem contact met ons op via: 0800 53 68 25 47 (gratis)  |   E info@kentalis.nl

Samenwerking IKC Tuikwerd
De Taaltrein betrekt het pand waarin het Kindcentrum Tuikwerd is gehuisvest, aan de Hallehuis 2. Samen onder één dak: dit biedt mogelijkheden tot meer samenwerking in de toekomst, op het gebied van het jonge kind. Bovendien zijn er mogelijkheden om medewerkers in het Kindcentrum te scholen in het signaleren van kinderen met TOS. Zodat kinderen met TOS tijdig de juiste zorg en het juiste onderwijs krijgen. Tevens sluit deze samenwerking aan op het achterstandenbeleid van taalontwikkeling. IKC Tuikwerd huisvest naast Kentalis verschillende scholen en organisaties: OBS de Garven, CBS de Vore, de peuteropvang van Kids2B en de schakelklassen van het asielzoekerscentrum Delfzijl. De komst van Kentalis past in de visie van het Kindcentrum om zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen van 0 – 12 jaar.

Back to top button