OBS Jan Ligthart Appingedam start 28 oktober met het Nijntje Beweegdiploma

Appingedam – In de leeftijdsperiode 2-6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. OBS Jan Ligthart vind het dan ook belangrijk om hierop in te spelen middels het Nijntje Beweegdiploma onder leiding van een professional voor de groepen 1 & 2.

Wat gaan de kinderen ontvangen tijdens de gymlessen?
Binnen het Nijntje Beweegdiploma programma is er aandacht voor de motorische, mentale en sociale vaardigheden. Deze worden op een speelse manier ontwikkeld. Deze ontwikkeling volgt de professional via vastgestelde uitgangspunten en beweegnormen bijbehorende bij de leeftijd van het kind. De professional kan daarmee zien wanneer het kind het Nijntje Beweegdiploma mag ontvangen.

Keurmerk
Het Nijntje Beweegdiploma valt onder het keurmerk van de KNGU (Koninklijke Gymnastiek Unie), gymnastiekvereniging SVA in Appingedam heeft het KNGU keurmerk “Beweegdiploma.” SVA zal tijdens de laatste les, bij het uitreiken van het Nijntje Beweegdiploma, ook aanwezig zijn!

Appingedam gezond in beweging
Het Nijntje Beweegdiploma komt voort uit de regeling “buurtsportcoach” welke een belangrijke rol speelt in het project “Appingedam Gezond in Beweging.”

Appingedam Gezond in Beweging richt zich op de jeugd en de te-weinig-actieve inwoners van Appingedam.

Back to top button