Extra onderzoek naar consequenties veiligheid havens bij opheffen duikteam brandweer Delfzijl

Groningen – Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen heeft op verzoek van burgemeester Beukema van Delfzijl het besluit voor het opheffen van het duikteam van de brandweer Delfzijl uitgesteld. Dit gebeurde tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen vrijdagochtend.

Onduidelijkheid binnen raad Delfzijl
De Seniorenpartij Delfzijl diende vorige week een motie in bij de gemeenteraad tegen de opheffing van het duikteam. Zij stellen dat bij langere aanrijtijden de kans op overleving van slachtoffers aanzienlijk kleiner wordt. Daarnaast heeft volgens de partij een havenplaats als Delfzijl belang bij een duikteam in de nabijheid. De volledige raad van Delfzijl stemde met deze motie in.

Binnen de raad is veel onduidelijkheid over de consequenties voor de veiligheid in de havens in de buurt van Delfzijl. Dit moet nu met spoed onderzocht worden in samenwerking met de gemeente, de veiligheidsregio en de havenbeheerders. Dit mede omdat het bestuur de leden van het duikteam in Delfzijl niet langer in onzekerheid wil laten.

Duikteam buiten bedrijf
Het door vrijwilligers bemande duikteam kon afgelopen zomer door onvoldoende personeel de beschikbaarheid niet garanderen en werd daardoor buiten bedrijf gezet. Daarbij bleek ook dat de ploeg niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan geoefendheid.

Momenteel voldoet 1 van de 7 duikleiders aan de gestelde eisen, het team weer volledig actief krijgen duurt een half jaar. De directie van de veiligheidsregio zag hierdoor aanleiding om het duikteam opnieuw buiten bedrijf te zetten.

Op dit moment moet, door wettelijke vereisten, het duikteam opnieuw gecertificeerd worden. De veiligheidsregio acht de kans echter aanzienlijk dat voor een aantal duikleiders hercertificering niet gaat lukken. De duikers van brandweer Groningen hebben de duiktaak in het gebied nu overgenomen, dit betekend wel dat de aanrijtijd een stuk langer is geworden.

Variant met oppervlaktereddingsteams meest waarschijnlijk
De Veiligheidsregio Groningen komt in haar visie met het voorstel om op de brandweerposten Delfzijl, Zoutkamp en Finsterwolde een oppervlaktereddingsteam op te richten ter vervanging van het duikteam. Deze oppervlaktereddingsteams kunnen een eerste redding verrichten wanneer bijvoorbeeld een auto te water is geraakt of wanneer iemand op het ijs in de problemen komt. Deze teams mogen tot 1,5 meter diep en 200 meter vanaf de walkant in actie komen.

Dit laat ook gelijk de beperking van een dergelijk team zien; wanneer een slachtoffer onder water verdwijnt dieper dan 1,5 meter staat een oppervlaktereddingsteam te wachten op een duikteam. Het duikteam van de beroepsbrandweer Groningen zal in de visie operationeel blijven. Daarnaast is er al een overeenkomst met de Veiligheidsregio Drenthe dat het duikteam van Brandweer Emmen het zuidelijke deel van het verzorgingsgebied op zich neemt.

Het extra onderzoek moet voor de vergadering in december klaar zijn, dan zal het bestuur van de veiligheidsregio een definitief besluit nemen.

Back to top button