Gemeente Eemsdelta voert vanaf 1 januari 2023 afvalsysteem Diftar in

Eemsdelta – De gemeente Eemsdelta voert vanaf 1 januari 2023 het afvalsysteem diftar in. Dat betekent dat inwoners dan naar de hoeveelheid restafval die ze per kilo aanbieden en het aantal keren dat ze hun grijze afvalcontainer laten legen betalen.

Na een gemeentelijke herindeling had de gemeente twee jaar de tijd om de verschillende beleidsregels van de oude gemeenten gelijk te trekken. In de voormalige gemeente Loppersum werd diftar enkele jaren geleden ingevoerd, in Delfzijl en Appingedam gold nog één vast tarief.

Hoeveelheid restafval terugbrengen
Wethouder Meindert Joostens: “Het college kiest daarbij voor Diftar, zoals dat in de voormalige gemeente Loppersum wordt gebruikt. We willen de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval per inwoner verminderen en afval scheiden nog meer stimuleren. Diftar heeft een duidelijk effect op het verlagen van de hoeveelheid restafval, wat ook de doelstelling van de rijksoverheid is. Daarnaast zorgt het afvalsysteem ervoor dat inwoners nog bewuster omgaan met het scheiden van huishoudelijk afval. In de grijze container zit nog te vaak gft-afval.” De doelstelling van de rijksoverheid is dat een inwoner in 2025 nog maar 30 kilo restafval per jaar aanbiedt. In 2020 was dit in de voormalige gemeenten veel meer: 164 kilo (Appingedam), 153 kilo (Delfzijl) en 96 kilo (Loppersum).

Verwacht 1,35 euro per lediging en 0,22 euro per kilo
Inwoners van de gemeente Eemsdelta gaan volgend jaar een vast tarief van 177 euro per jaar betalen. Daarnaast gaan inwoners 1,35 euro betalen per leging van de grijze container en 22 eurocent per kilo. Deze bedragen zijn nog onder voorbehoud, de gemeente zal in het najaar de tarieven vaststellen.

In vergelijking met de huidige tarieven gaan inwoners in Delfzijl en Appingedam er iets op vooruit. Als je volgend jaar hetzelfde aantal kilo’s inlevert, betaal je een paar euro minder dan dit jaar. De gemeente Eemsdelta wil de flexibele kosten de eerste jaren laag houden, zodat inwoners eraan kunnen wennen.

Inwoners van Loppersum gaan er iets op achteruit. Zij betalen nu nog een vast tarief van 134 euro per jaar. Dat komt doordat de voormalige gemeente Loppersum niet alle kosten voor het verwerken van restafval doorrekende naar inwoners. De kosten per leging en per kilo blijven zoals het nu lijkt wel hetzelfde.

Diftar: de belangrijkste veranderingen
Bij Diftar is sprake van verschillende tarieven. Inwoners betalen een vast tarief (vastrecht). Daarnaast betalen inwoners voor elke kilo restafval die ze aanbieden én voor iedere keer dat ze hun grijze afvalcontainer laten legen. In het vastrecht worden onder andere de kosten voor de inzameling en de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en de papier-, textiel- en glasinzameling opgenomen.

Er komen voorzieningen bij hoogbouw, zodat bewoners hun gft-afval niet meer bij het restafval hoeven te doen. Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval en grof groen afval aan huis worden kosten in rekening gebracht. Huishoudens mogen drie keer per jaar gratis grof huishoudelijk afval naar het Afvaloverslagstation Kloosterlaan in Farmsum en naar de milieustraat in Usquert brengen.

Om de hoeveelheid papier in restafval te verminderen krijgen inwoners van de voormalige gemeente Loppersum een papiercontainer. Inwoners van de voormalige gemeenten Delfzijl en Appingedam hebben al een papiercontainer.

Back to top button