Gemeente Eemsdelta reageert op onderzoek RTL Nieuws naar zorgkosten bij zware industrie

Eemsdelta – De gemeente Eemsdelta heeft gereageerd op het recente onderzoek van RTL Nieuws, dat aantoonde dat inwoners in de buurt van zware industrie aanzienlijk hogere zorgkosten hebben dan gemiddeld. Volgens het onderzoek zijn de hoogste zorgkosten gemeten in Delfzijl.

Resultaten onderzoek RTL Nieuws
RTL Nieuws gebruikte open data van gedeclareerde zorgkosten per 3-cijferige postcode voor hun onderzoek. Ze bekeken kosten voor apotheek, medisch specialistische zorg, hulpmiddelen, ziekenvervoer en grensoverschrijdende kosten, met bijzondere aandacht voor uitschieters in gebieden met zware industrie.

Rol van de gemeente
De gemeente Eemsdelta is niet altijd het bevoegd gezag voor omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving bij zware industrie. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor enkele complexe bedrijven op industrieterrein Oosterhorn, waaronder ESD en het Chemiepark Delfzijl. Voor activiteiten op het terrein van de NAM is de minister van Economische Zaken en Klimaat het bevoegd gezag. De gemeente Eemsdelta is verantwoordelijk voor kleinere bedrijven.

Reactie van het college
Wethouder David de Jong reageerde namens het college op de bevindingen van RTL Nieuws: “We hebben kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek. We begrijpen de eventuele zorgen van onze inwoners over de berichtgeving. De gezondheid van onze inwoners staat bij ons centraal. Hoewel er hoge zorgkosten zijn in onze gemeente, is er nooit eerder een aantoonbaar causaal verband gelegd met de industrie. Vervolgonderzoek is nodig om dit vast te stellen. De provincie Groningen heeft contact opgenomen met RIVM en GGD om hier een vervolgonderzoek naar te laten doen. Wij vinden zo’n onderzoek belangrijk en zullen hieraan meewerken.”

De gemeente Eemsdelta benadrukt het belang van vervolgonderzoek om duidelijkheid te krijgen over de impact van de industrie op de gezondheid van de inwoners en zal zich blijven inzetten voor de gezondheid en welzijn van haar burgers.

Back to top button