Aanzienlijke daling in restafval per inwoner in de gemeente Eemsdelta

Eemsdelta – In 2023 is de hoeveelheid restafval per inwoner in de gemeente Eemsdelta aanzienlijk gedaald, met een afname van 22,5% vergeleken met het voorgaande jaar. In 2022 bedroeg het restafval per persoon nog 160 kilo, maar in 2023 is dit verminderd naar 124 kilo.

Deze daling heeft geleid tot een stijging van het scheidingspercentage met 4%, wat nu op 77% staat. Dit percentage omvat zowel het afval dat aan huis wordt opgehaald als het afval dat inwoners zelf wegbrengen naar glas- en textielcontainers en milieustraten.

Wethouder David de Jong prijst de inwoners voor hun inspanningen: “Door de invoering van Diftar is de hoeveelheid aangeboden afval flink omlaag gegaan. Het scheiden van afval gaat de goede kant op. Daar wil ik onze inwoners een compliment voor maken.”

Ambitie voor 2025: 100 kilo restafval per persoon
De gemeente heeft als doel om in 2025 de hoeveelheid restafval per persoon terug te brengen naar 100 kilo en het scheidingspercentage verder te verhogen. Om dit te bereiken, worden dit jaar diverse acties ondernomen.

Acties om het doel te bereiken
Bij hoogbouwlocaties worden de bovengrondse verzamelcontainers voor afval vervangen door ondergrondse containers. Daarnaast worden gft-zuilen geplaatst voor groente-, fruit- en tuinafval, zodat bewoners van hoogbouw ook hun gft-afval kunnen inleveren. Inwoners ontvangen hierover binnenkort een brief. Bij bestaande ondergrondse containers worden eveneens gft-zuilen geplaatst.

Back to top button