Zorgkosten rondom Chemiepark Delfzijl 315 euro hoger dan gemiddeld: omwonenden betalen de prijs

Farmsum, Groningen – Bewoners in de omgeving van het Chemiepark Delfzijl hebben jaarlijks aanzienlijk hogere zorgkosten dan het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gemiddeld geven deze omwonenden €315 meer uit aan dokters en medicijnen dan andere Nederlanders, wat veertien procent hoger is dan het nationale gemiddelde. Dit bedrag is zelfs hoger dan de extra zorgkosten rond de Tata Steel-fabriek in Velsen-Noord.

Reacties en oproepen tot onderzoek
De fractie GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer heeft geschokt gereageerd op de resultaten en roept de ministers van Volksgezondheid en Economische Zaken op tot een grootschalig onderzoek naar de impact van de industrie op de gezondheid van omwonenden. Kamerlid Julian Bushoff benadrukt het menselijk leed achter deze cijfers en dringt aan op strengere uitstootnormen en beter toezicht.

Provinciale reactie en vervolgacties
De provincie Groningen, verantwoordelijk voor vergunningverlening en toezicht, erkent de ernst van de bevindingen. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken stelt dat hoewel een direct verband met de industrie nog niet is aangetoond, de signalen serieus worden genomen en er aanleiding is voor verder onderzoek. De provincie heeft contact opgenomen met het RIVM en de GGD om de mogelijkheden voor vervolgonderzoek te verkennen.

Impact van de industrie
Rondom het Chemiepark Delfzijl zijn onder andere ook de bedrijven ESD-SIC en de NAM actief, die beiden bekend zijn om incidenten die de gezondheid van omwonenden kunnen beïnvloeden. ESD-SIC heeft in het verleden kankerverwekkende vezels verspreid tijdens de productie en kampt met stofexplosies. Hoewel het bedrijf aangeeft verbeteringen te hebben doorgevoerd, blijven er gezondheidsrisico’s. De NAM had recent nog een incident waarbij honderden kuub giftig injectiewater in een kanaal lekte, wat leidde tot klachten bij omwonenden.

Toekomstige vooruitzichten
Met de huidige situatie rond energieprijzen en milieubeleid blijft de zorg over de impact van zware industrie op de gezondheid van omwonenden een punt van aandacht. De provincie en betrokken instanties zijn voornemens om de situatie nauwlettend te blijven monitoren en verdere maatregelen te overwegen om de gezondheid van de bewoners te beschermen.

Back to top button