fbpx

Fysiopraktijk en bibliotheek in nieuwe dorpshuis Loppersum

Loppersum – Het bestuur van het dorpshuis in Loppersum is nog steeds druk doende om een nieuw dorpshuis voor de toekomst te realiseren. Een belangrijke stap is dat de fysiopraktijk zich er, net als de bibliotheek, in wil gaan vestigen.

Versterking, sloop/nieuwbouw, financiering, behoud van voorzieningen voor het dorp, wensen van de circa 40 clubs, verenigingen die regelmatig van het dorpshuis gebruik maken en natuurlijk de suggesties en wensen dorpsinwoners, alles telt mee bij het maken en realiseren van de plannen.

1,7 miljoen euro
De realisatie van het nieuwe versterkte dorpshuis gaat, zo als het nu lijkt, ruim 1,7 miljoen euro kosten. Het grootste gedeelte van deze kosten moet door het bestuur zelf worden gefinancierd.

Men is daarom in gesprek met diverse partijen. Er zijn schetsontwerpen gemaakt, de fondsenwerving loopt en steeds meer vragen worden beantwoord en nieuwe vragen ontstaan. ,,Nog lang niet alles is duidelijk en zeker, maar we zijn op de goede weg”, stelt voorzitter Joop Siepel.

De Fysiopraktijk Loppersum heeft aangegeven zijn intrek te willen nemen in het nieuwe dorpshuis. ,,Een zeer belangrijke voorziening voor het dorp, maar door de plannen met het huidige zorgcentrum is er in de toekomst geen plek meer in het nieuwe Wiemersheerd-complex”, legt Siepel uit.

De versterking van het dorpshuis samen met de gedeeltelijke sloop/nieuwbouw biedt echter koppelkansen om een nieuw modern en functionele praktijk in te richten in het dorpshuis. Samen met de fysiopraktijk zal dat dan ook de komende tijd worden ingevuld. De start daarvan is de intentieovereenkomst die vandaag door beide partijen is getekend.

Biblionet
Ook Biblionet Groningen heeft de intentie aangegeven de bibliotheek aan het Kreupelhof in de nabije toekomst te willen onderbrengen in het nieuwe dorpshuis. Samen met Biblionet wordt dit plan op dit moment verder ontwikkeld. Een plek om samen te komen is de uitdrukkelijke wens van veel inwoners. Siepel: ,,Dat is de reden dat we van plan zijn om met het meubilair van het voormalige café Lopster Kroon een buurtcafé in te richten.”

Back to top button