Landelijk nieuws

 • Intensivering aanpak dementie

  Den Haag – Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrijpende gevolgen voor patiënten zelf, hun omgeving en de samenleving. Dat vraagt om een intensieve en gecoördineerde aanpak. In vervolg op het Deltaplan Dementie – dat in 2020 afloopt – kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn…

  Lees meer »
 • PFAS: vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars

  Den Haag – Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu. Met dat doel stelt minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) vandaag een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS vast voor de land- en waterbodem. Zij doet dit op wetenschappelijk onderbouwd…

  Lees meer »
 • Agrarisch ondernemers beter bestand tegen extreme weersomstandigheden

  Den Haag – Boeren hebben steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Om zich hier beter tegen te kunnen beschermen publiceert minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag een wijziging van de subsidieregeling voor de Brede weersverzekering in de…

  Lees meer »
 • Najaarsnota: Geld naar leraren, aanpak stikstof, criminaliteitsbestrijding en rechtsbijstand

  Den Haag – Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019 een miljard euro beschikbaar voor urgente maatschappelijke problemen. Dit kan omdat niet al het geld dat voor dit jaar was begroot ook daadwerkelijk in 2019 wordt uitgegeven. Hierdoor kan er extra geld gaan naar de aanpak van het lerarentekort…

  Lees meer »
 • Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden

  Den Haag – Vanaf het begin van het volgende schooljaar mag er niet meer worden gerookt op het schoolplein. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten.Blokhuis: “Per dag beginnen…

  Lees meer »
 • Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengd

  Den Haag – De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De ministerraad stemde eerder al in met…

  Lees meer »
 • Dit zijn de maatregelen die het Kabinet neemt voor natuur, bouw en infrastructuur; maximaal 100km/h op de snelweg

  Den Haag – Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag…

  Lees meer »
 • Wetsvoorstel voor publieke aansturing van de versterkingsoperatie in Groningen in consultatie

  Den Haag – De versterkingsoperatie van de gebouwen in Groningen wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd. Dit staat in het Wetsvoorstel Versterken gebouwen Groningen dat vandaag door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in consultatie is gebracht. Met de afbouw van de…

  Lees meer »
 • Onderwijsstaking 6 november van de baan na investering kabinet

  Den Haag – Het kabinet investeert deze regeerperiode extra in de aanpak van het personeelstekort. De vakbonden, werkgeversorganisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaan hiermee de aanpak van de tekorten in het onderwijs verder intensiveren. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft dat vanmiddag afgesproken…

  Lees meer »
 • 5 miljoen euro extra voor leerlingen met ernstige meervoudige beperking

  Den Haag – Het kabinet stelt vanaf 2020 €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Dat schrijven minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in een brief aan…

  Lees meer »
 • Aanpak PFAS-problemen; meer ruimte voor verplaatsen van grond

  Den Haag – Grond- weg- en waterbouwbedrijven ondervinden veel problemen omdat het giftige PFAS op veel plekken in de bodem zit. Het kabinet wil de gezondheid en omgeving beschermen, maar wil ook zorgen dat projecten zo snel mogelijk door kunnen gaan. Staatssecretaris Van Veldhoven zet vandaag een nieuwe stap…

  Lees meer »
 • Week van het Donorregister roept Nederlanders op hun keuze voor de nieuwe donorwet in te vullen

  Den Haag – Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018, hebben 508.000 personen hun keuze ingevuld. Dit is mooi, maar nog niet genoeg. Tijdens de Week van het Donorregister (21-27 oktober) informeert en motiveert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlanders hun keuze in…

  Lees meer »
Back to top button