Jongeren aan de slag met maatschappelijke diensttijd in coronatijd

Nederland – De maatschappelijke diensttijd past zich aan aan de anderhalve meter samenleving in coronatijd. Omdat jongeren juist nu eenzame ouderen, kwetsbare mensen of andere jongeren willen en kunnen helpen, zijn op verschillende plekken in Nederland projecten gestart onder de noemer #ookditismdt: maatschappelijke diensttijd in coronatijd.

Huiswerkbegeleiding en coaching
Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS bracht vandaag, vrijdag 15 mei, een werkbezoek aan een van deze projecten, de actie Op Zuid in Rotterdam. Hierbij geven jongeren digitale huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching aan kwetsbare scholieren en statushouders uit de buurt, die niet gewend zijn om thuis met school bezig te zijn. Daardoor dreigen ze achterop te raken. De coaches bieden een luisterend oor en dagen scholieren uit om zich te ontwikkelen.

Anderhalve meter MDT
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Het fundament van de maatschappelijke diensttijd staat heel stevig, maar de coronacrisis heeft natuurlijk een flinke impact op veel MDT-projecten. In de anderhalve meter samenleving moeten we ook naar een anderhalve meter MDT. Dat het kan en dat er juist nu ook veel behoefte aan is, omdat sociaal isolement dreigt voor allerlei mensen, hebben we vandaag in de praktijk kunnen zien. Het is top om te zien dat er met enorme creativiteit en snelheid iets van de grond is gekomen waarmee jongeren die hun MDT doen extra geholpen zijn in deze coronatijd en zeker ook de jongeren en mensen waarvoor zij actief zijn. Heel goed bezig hier in Rotterdam en alle andere plekken waar MDT in coronatijd actief is.”

600.000 jongeren staan open voor MDT
Bij MDT leveren jongeren een bijdrage aan de samenleving door anderen op een zinvolle manier te helpen. Jongeren van 14 tot 27 jaar kunnen zich vrijwillig inzetten naast school en werk, in de school maar ook tijdens een tussenjaar. Het is de bedoeling dat jongeren er minimaal 80 uur aan besteden in een periode van maximaal 6 maanden. De afgelopen anderhalf jaar deden al zo’n 15.000 jongeren mee aan diverse proefprojecten bij ruim 1000 organisaties. In een onderzoek gaven 600.000 jongeren aan open te staan om aan MDT mee te doen.

#ookditismdt
Hoewel veel MDT-projecten vanwege de coronamaatregelen tijdelijk anders verlopen, zijn de uitgangspunten in deze moeilijke periode relevanter dan ooit. MDT gaat over iets doen voor een ander, talenten ontdekken, ervaring opdoen en nieuwe mensen leren kennen. Op Zuid is een van de projecten van #ookditismdt, een actieplan voor organisaties die MDT aanbieden. Zij kunnen een projectvoorstel indienen voor MDT in coronatijd.

Eenzame ouderen of andere kwetsbare groepen
Veel projecten richten zich op eenzame ouderen of andere kwetsbare groepen. Zo gaan in de Zaanstreek 100 jongeren onder de noemer 075 Heroes zich inzetten tegen eenzaamheid. Voor ouderen organiseren ze onder meer balkonworkouts en voor kinderen allerlei activiteiten tijdens de Ramadan.

Young Impact helpt in heel Nederland jongeren met een beperking met online thuisopdrachten en challenges. Bij een project in de Utrechtse wijk Overvecht gaan 250 MDT-jongeren ouderen, mensen met een taalachterstand en basisschoolleerlingen helpen. Bij The Karma Factory helpen jongeren maatschappelijke organisaties als de Voedselbank en de Bloedbank of ouderen met hun boodschappen.

CNV Jongeren helpt jongeren met een beperking met peer support. Bij Diversity Skills helpen jonge statushouders ouderen, zodat ze beiden uit hun isolement komen. Bij Young Leaders bedenken 250 jongeren op vijf locaties in Nederland een oplossing voor concrete hulpvragen uit hun buurt. In de regio Den Haag, Delft en Alphen aan den Rijn bedenken jongeren bij het project Next Level acties tegen eenzaamheid, armoede en problemen met informele zorg. Op de website www.doemeemetmdt.nl/ook-dit-is-mdt/ is een overzicht te vinden van de lopende projecten.

#ookditismdt is onderdeel van het programma MDT, een samenwerking van de rijksoverheid, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Back to top button