Minister onderzoekt scenario’s voor verkiezingen Eemsdelta in coronatijd

Den Haag – De minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaat de komende maanden uitwerken wat de mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen kunnen zijn voor het verkiezingsproces. Het gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop in de stemlokalen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. In het komend najaar en in maart 2021 staan verkiezingen gepland.

Komende verkiezingen
Dit najaar staan de herindelingsverkiezing in het kader van de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum op de agenda. Omdat het wetgevingstraject op dit moment nog loopt, staat het nog niet vast dat deze verkiezingen gaan plaatsvinden.

Op 6 mei jl. heeft het kabinet de stapsgewijze versoepeling van COVID19-maatregelen bekend gemaakt. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat het coronavirus niet verder terrein zal winnen.

Ollongren: ‘Duidelijk is wel dat de basisregel dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden nog voor langere tijd zal gelden. Daarom moeten we er rekening mee houden dat stemlokalen anders moeten worden ingericht.’

Stemlokalen
Gemeenten en openbare lichamen wordt gevraagd om aan te geven of en hoe het mogelijk is de stemlokalen zo in te richten dat stembureauleden en kiezers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden bij het stemmen en bij het tellen van de stembiljetten. Op basis van deze inventarisatie wordt in kaart gebracht welke gevolgen er kunnen zijn voor het aantal beschikbare stemlokalen en voor de regels die mogelijk gesteld zouden worden aan de inrichting van de stemlokalen.

Briefstemmen
Om ook inzicht te krijgen in een scenario waarbij stemmen in het stemlokaal niet mogelijk is, laat minister Ollongren een uitwerking maken van het stemmen per brief. Daarbij wordt het proces van het briefstemmen zoals dat nu voor de kiezers in het buitenland is geregeld als basis genomen.

Back to top button