Steun voor sociale werkbedrijven tijdens coronacrisis

Den Haag – Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van de sociale werkvoorziening. Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven noodgedwongen geheel of gedeeltelijk gesloten. Tegelijkertijd lopen de loonkosten van ondersteunende werknemers door. Met de extra steun van het kabinet kunnen SW-bedrijven een deel van deze loonkosten opvangen zodat Sw-medewerkers ondersteuning krijgen, ook nu ze tijdelijk thuiszitten.

Het is van belang dat medewerkers van SW-bedrijven de ondersteuning behouden die zij nodig hebben. Normaliter worden financiële tekorten van SW-bedrijven gecompenseerd via een hogere gemeentelijke bijdrage. Omdat gemeenten door de coronacrisis onder financiële druk staan, kiest het kabinet ervoor om de Rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen, voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020.

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Dit geldt ook voor de 80.000 werknemers die onder begeleiding werken in de sociale werkvoorziening. Zonder de hulp van het ondersteunende personeel kunnen zij hun werk niet doen. Door SW-bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijd zorgen we er voor dat mensen met een arbeidsbeperking mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt. – Staatssecretaris Tamara van Ark

Back to top button