Landelijk nieuws

 • 1000 watertappunten op schoolpleinen

  Den Haag – Op schoolpleinen door heel Nederland worden in de komende twee jaar zo’n 1000 nieuwe watertappunten gebouwd. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord. Water drinken en snel door sporten“Met 1000 watertaps op schoolpleinen die ook na schooltijd beschikbaar zijn…

  Lees meer »
 • SP: actie nodig voor zelfstandig wonende ouderen aardbevingsgebied

  Regio – Sandra Beckerman stelt de minister Kamervragen over de situatie van zelfstandig wonende ouderen in het aardbevingsgebied. Na de aandacht voor zorg en kinderen, mogen ouderen zeker niet vergeten worden. Deze groep heeft specifieke problemen, zij zijn vaak minder mobiel en lopen daarom extra risico bij een aardbeving.…

  Lees meer »
 • Minister Schouten verbiedt gebruik stroombanden bij honden

  Den Haag – Het gebruik van stroombanden voor de opvoeding van honden wordt vanaf 1 juli 2020 verboden. Momenteel is het gebruik stroomstoten of elektromagnetische signalen toegestaan om ongewenst gedrag van honden voor mensen of andere dieren te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van een stroomband…

  Lees meer »
 • Bezuinigingen gemeente Midden-Groningen moeten leiden tot stevige financiële basis

  Midden-Groningen – Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd om het begrotingstekort op te lossen. “Niets doen is geen optie. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort van onze gemeente verder oplopen. We maken de begroting sluitend, en maken ons tegelijkertijd grote zorgen om tekorten in de jeugdzorg. Om…

  Lees meer »
 • Onafhankelijke Raadsman Gaswinning: “Den Haag moet nu leveren”

  Regio – Vandaag heeft de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning (Leendert Klaassen) zijn jaarrapportage over 2018 gepubliceerd. Klaassen: “Er moet een einde komen aan de gas-chaos. Schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen heeft het afgelopen jaar immers grotendeels stilgelegen. Dit heeft een grote impact op de Groningers. Mensen maken zich…

  Lees meer »
 • Blokhuis verscherpt regels en toezicht voor internetverkoop alcohol

  Den Haag – Verkopers van alcohol via internet zullen aan strengere regels moeten voldoen om de verkoop aan minderjarigen tegen te gaan. Het toezicht daarop wordt gecentraliseerd naar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) start vandaag de consultatie van een wetsvoorstel waarmee deze nieuwe regels…

  Lees meer »
 • Nieuwe ambities kabinet voor aanpak laaggeletterdheid

  Den Haag – Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet € 425 miljoen uit in de periode 2020-2024. Dat is ruim € 35 miljoen méér dan in de periode 2015-2019. Onderdeel van de nieuwe aanpak is onder andere om meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal hebben. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een…

  Lees meer »
 • Minister Slob wil strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden

  Den Haag – Om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod overal op peil blijft, wil minister Slob dat scholen in krimpgebieden goede plannen maken. Hij wil  daar strenger op toezien. Scholen moeten kunnen aantonen dat zij dit voor de komende tien jaar goed regelen. Slob reageert op het advies…

  Lees meer »
 • Tweede Kamer wil parlementaire enquête Gaswinning Groningen

  Den Haag – Woordvoerders van alle Tweede Kamerfracties hebben een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee ondertekend waarin wordt uitgesproken dat er een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen gaat komen. De enquête zal starten wanneer regio en Rijk twee gezamenlijke doelen in het kader van de…

  Lees meer »
 • Nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket

  Den Haag – Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 april 2019. Behandeling bij chronisch hartfalen Het gaat om een behandeling, waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader…

  Lees meer »
 • Twee miljoen euro voor technisch vmbo op voortgezet speciaal onderwijs

  Den Haag – Het voorgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor technisch vmbo. Dit kabinet trekt jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor technisch vmbo. Twee miljoen euro daarvan gaat dit jaar naar het vso. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen. Minister Slob:…

  Lees meer »
 • Kabinet neemt maatregelen voor beter betaalbare huurmarkt

  Den Haag – Bij woningcorporaties wordt de gemiddelde huurprijsstijging beperkt tot de inflatie en wordt de toewijzingsgrens van de sociale huur afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Het rijk ondersteunt verder de invoering van een systeem waarbij lagere energielasten de kosten van verduurzaming in de huurprijs meer dan…

  Lees meer »
Back to top button