Kinderopvangsector werkt hard om vitale sectoren draaiende te houden

Den Haag – Minister-president Rutte en staatssecretaris Tamara van Ark hebben veel lof voor het harde werk in de kinderopvangsector tijdens de coronacrisis. Zij bezochten vrijdag twee locaties van kinderopvang SkippyPePijn in Pijnacker. De kinderopvang is open voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen en vitale sectoren. Dankzij de inzet van de kinderopvangsector en pedagogisch medewerkers is het voor deze ouders mogelijk om Nederland draaiende te houden.

Sinds de sluiting van scholen en de reguliere kinderopvang heeft de sector hard gewerkt om de noodopvang in te richten. Zo biedt SkippyPePijn 24/7 opvang aan voor ouders die nacht- en weekenddiensten draaien. Van de medewerkers zelf vraagt de noodopvang ook veel flexibiliteit. Medewerkers houden tijdens het werk 1.5 meter afstand tot elkaar en leren kinderen hoe zij om moeten gaan met de richtlijnen van het RIVM.

Wij willen ouders blijven ontzorgen zodat de cruciale beroepsgroep hun functies uit kunnen voeren. Juist in deze tijd hebben wij elkaar enorm nodig en nemen hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Simone de Jonge, directeur SkippyPePijn

Normaal gesproken maken ca. 825.000 kinderen gebruik van kinderopvang (gemiddelde aantal over 2019). Tot nu toe maakt gemiddeld 10% van het reguliere klantenbestand gebruik van de noodopvang, met lokaal uitschieters naar 15% of meer. Veel ouders nemen daarbij meer uren af dan normaal. Daarnaast maken ook mensen gebruik van noodopvang die tot nu toe geen gebruik maakten van reguliere kinderopvang. De vraag naar noodopvang is de afgelopen weken toegenomen, van circa 5% in de eerste weken naar nu 10%. De verwachting is dat het gebruik de komende weken nog wat zal stijgen.

De noodopvang wordt nu georganiseerd op locaties en met personeel van scholen en de kinderopvang. Belangrijk is dat ook straks tijdens de meivakantie de noodopvang goed kan blijven draaien en er voldoende locaties, ook vanuit de scholen, beschikbaar blijven voor de noodopvang. Hierover vindt nu overleg plaats met het ministerie van OCW en gemeenten.

Dankzij de kinderopvang kunnen mensen die we keihard nodig hebben, zoals zorgmedewerkers, de politie en de voedingsindustrie, hun werk blijven doen. Dit vraagt ook veel van de sector. Tijdens mijn bezoek aan Pijnacker heb ik gezien met hoeveel energie de pedagogisch medewerkers op zoek zijn gegaan naar alternatieve manieren om de kinderopvang zo passend mogelijk in te richten. Afstand bewaren tot elkaar, veel de handen wassen en kinderen die de situatie maar moeilijk kunnen begrijpen, geruststellen. Ik heb hier heel veel bewondering voor.
Staatssecretaris Tamara van Ark

Back to top button