Eén vast aanmeldmoment voor leerlingen die naar de middelbare school gaan

Den Haag – Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april gaan aanmelden op de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in een doorstroomtoets. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, dat vandaag in internetconsultatie gaat. 

Het wetsvoorstel is bedoeld om kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden. Nu ligt er veel nadruk op de eindtoets en de overgang van de basisschool naar de middelbare school als bepalende momenten voor de schoolloopbaan van kinderen. Een leerling blijft zich echter ontwikkelen. Daarom moet er niet alleen in groep 8 maar ook op de middelbare school goed gekeken worden of de leerling nog op de juiste plek zit. Om dit te bedrukken verandert de naam van de eindtoets naar doorstroomtoets. 

Kijken naar het kind
Minister Slob: “Ik wil af van de harde beoordelingsmomenten voor kinderen. Ook zie ik dat sommige ouders hun kinderen naar toetstraining sturen en dat de spanning voor kinderen oploopt. Daarom wil ik de druk op de toets in groep 8 verder verkleinen. Scholen moeten op meerdere momenten kijken waar een leerling staat. Daarvoor kunnen ze slimmer gebruik maken van de toetsen die zij al afnemen. Zo kan een kind op de middelbare school ook makkelijker naar een ander schoolniveau, als dat beter past.” 

Schooladvies van de leraar
Als het wetsvoorstel is aangenomen krijgen groep-achters in januari het schooladvies van de leraar en maken ze daarna de toets. Op basis van de toetsresultaten kan de leraar het schooladvies eventueel bijstellen. Aan die volgorde en procedure verandert niets. Het advies van de leraar blijft bepalend voor het niveau waarop een kind begint op de middelbare school. Wel gaan leerlingen, anders dan nu, direct na het schooladvies de doorstroomtoets maken. Dit voorkomt dat kinderen bij een tegenvallend schooladvies naar extra toetstrainingen worden gestuurd.

Vast aanmeldmoment
Als alle leerlingen het definitieve schooladvies hebben, mogen ze zich op één vast aanmeldmoment inschrijven op de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau. Op dit moment kunnen leerlingen zich nog op verschillende momenten inschrijven, waardoor kinderen met een bijgesteld schooladvies niet altijd op de gewenste school terecht kunnen. Dat overkomt jaarlijks zo’n 2000 leerlingen.

Internetconsultatie
Het wetsvoorstel gaat vandaag in internetconsultatie. Leraren, schoolleiders en ouders kunnen tot 20 maart meedenken over de wet via www.internetconsultatie.nl. Vervolgens moet er nog over de wet besloten worden in de Tweede en Eerste Kamer. Bij instemming kan de nieuwe situatie op z’n vroegst ingaan per schooljaar 2022/2023.

Back to top button