Werkzaamheden voor woningbouw op het Eendrachtterrein in Appingedam begint

Appingedam – Op het Eendrachtterrein in Appingedam beginnen vanaf maandag 4 november 2019 de eerste voorbereidende werkzaamheden voor woningbouw. Een loon- en grondverzetbedrijf gaat de huidige grondopslag op het terrein verplaatsen naar een nieuwe locatie op het Eendrachtterrein. Dit is nodig omdat er bodemonderzoek uitgevoerd moet worden, voordat er gestart kan worden met andere voorbereidende activiteiten.

Kartonbaan tijdelijk afgesloten
De werkzaamheden bestaan uit grondverzet, het zeven van grond en het verplaatsen van de grond naar de nieuwe opslaglocatie. De Kartonbaan, de route voor fietsers en wandelaars door het Eendrachtterrein, wordt tijdens deze werkzaamheden volledig afgezet. Een omleiding wordt via borden aangegeven.

Daarnaast worden in dezelfde periode vrachtwagens met grond aangevoerd vanuit de wijk Opwierde-Zuid naar de nieuwe opslaglocatie op het Eendrachtterrein. Mogelijk geeft dit enige verkeersoverlast voor omwonenden.

Planning
De werkzaamheden zullen naar verwachting rond vrijdag 13 december 2019 klaar zijn. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. De Kartonbaan is na deze periode weer toegankelijk. Omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de tijdelijke afsluiting van de Kartonbaan.

Op het Eendrachtterrein wordt een gevarieerde wijk ontwikkeld met ruimte voor naar schatting 200 woningen en zorggebouwen. In 2020 zullen naar verwachting de eerste 60 woningen worden ontwikkeld en gerealiseerd.

Back to top button