Werkgroep N33dubbelveilig hekelt keuze gemeente Appingedam voor dure A variant

Tjuchem – Werkgroep “n33dubbelveilig.nl” vind dat dat de gemeenteraad van Appingedam oogkleppen op heeft als het gaat over de keuze voor een variant bij de verdubbeling van de N33. Afgelopen week herhaalde de gemeenteraad van Appingedam hun standpunt welke gelijk is aan de zienswijze voor de bijeenkomsten met de werkgroepen uit de regio en met LTO Noord.

Met deze nieuwe motie, geeft de raad blijk van de eenzijdige aanpak en denkwijze vanuit bestuurlijke niveau. Ook verklaard dit volgens de werkgroep de starre houding en het niet mee willen denken over eventuele andere opties en de daar bij behorende veranderingen. Echter met deze motie is er nu wel eindelijk duidelijkheid over de standpunten van de gemeente Appingedam.

Hierin wordt behoorlijk blindgestaard op dat nu iedereen via de Farmsumerweg gaat rijden, als men niet gaat verdubbelen via de A variant, oftewel de bestaande lange route die er nu ligt. Bij alle andere opties van B tot X2 wordt er uitgegaan van een ringweg op het oude N33 vanaf de Holeweg tot aan de Woldbrug/ Woldweg. Deze nieuwe directe ringweg route met de woldweg geeft iedereen nog steeds de mogelijkheid om zelf de snelste en of kortste route te kiezen. Ieder weldenkend mens kiest vanzelf de weg die het snelste of veiligst is om op zijn bestemming te komen oftewel men kiest van zelf de minst drukke verbinding.

Als er ook een ontsluiting aan de noordzijde van de Fivelpoort komt op deze nieuwe ringweg is deze nog beter ontsloten dan nu het geval is. Via de ringweg of over de Farmsumerweg, dat is de optie en niet zoals gesuggereerd wordt dat men alleen nog maar via de Farmsumerweg naar Appingedam kan.

De werkgroep roept de gemeente dan op om te kijken of er geld is om de op- en afritten bij de N33 naar de Farmsumerweg met een rotonde aan te leggen, dat scheelt meer in tijd dan die paar extra auto’s.

Zoals D66 via Cees van Ekelenburg verwoord is het niet zeker of de A variant de beste is. Echter de A variant is wel het duurste in aanleg, onderhoud en heeft totaal geen zuigende werking op de omliggende wegen oftewel al het sluipverkeer blijft overal bestaan en de N360 blijft ook even druk.

Ook geeft het een grootte geluidsdruk op Blokstad en is de geplande afslag met rotondes en viaduct een aanslag op het landschap. De N33 zou verdubbeld worden voor de veiligheid, de Eemshaven en de haven van Delfzijl en als boost voor de economie die daar mee samen hangt.

Afwaarderen N46
Wat wordt hier mee bedoeld, een goede verbinding vanaf Assen naar de Eemshaven, zodat de ring Groningen wordt ontzien. Afwaarderen van de N362 vrachtverkeer vanuit Delfzijl via de Holeweg op de N33 leiden. Afwaarderen N360, zuigende werking naar de N33 door kortere varianten.

Dit vraagt dus om een andere N33 dan nu niet alleen Appingedam ligt langs de N33, maar de A variant snoept in zijn geheel wel het hele budget van 100 miljoen op. Om nog meer redenen is er wat van de A variant te zeggen, dit is te vinden op n33dubbelveilig.nl.

In de andere varianten zit nog wat rek in het budget zodat er eventueel wat aan het tracé kan worden gesleuteld. Ook hebben Siddeburen en Noordbroek nog wensen. De werkgroep vind het vreemd dat de gemeenteraad van Appingedam niks op wil pakken van de plannen die zijn voorgesteld, neem de kortere en veilige fietsverbinding via de X varianten naar de scholen in Appingedam en Delfzijl. Het verder ontzien van Blokstad, verschillende routes van de Holeweg naar de woldbrug. Dus niet alleen via de oude N33, maar bijvoorbeeld tussen het Eemskanaal en Fivelpoort.

De werkgroep vindt dan ook de X factor niet in de A variant zit maar wel in één van de twee X varianten.

Back to top button