Junior Kamer Delfzijl overhandigd cheque aan stichting Walk On

Delfzijl – Junior Kamer Delfzijl (JCI DDD) organiseert jaarlijks de slikslee wedstrijden tijdens de pinksterfeesten in Delfzijl. De opbrengsten van dit jaar zijn geschonken aan de stichting Walk On van Dennie Jager uit Wagenborgen. Het bedrag van €1.500,- draagt bij aan het aanschaffen van een exoskelet om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen.

Zaterdag 28 oktober hebben een aantal leden van de JCI DDD bij Dennie thuis de cheque van € 1.500,- overhandigd. De Stichting Walk On zet zich onder andere in om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. Dennie wil aantonen dat de gezondheid, zowel fysiek als mentaal, van iemand met een dwarslaesie, verbeterd door gebruik van de exoskelet zodat het gebruik als medisch hulpmiddel erkend kan worden in Nederland. De innovaties van de exoskelet zijn nog volop in ontwikkeling en de aanschaf is erg kostbaar €90.000- € 100.000,- De Junior Kamer Delfzijl is blij dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren aan de doelen van de stichting en de aanschaf van het exoskelet voor Dennie weer een stap dichterbij is.

Back to top button