Waarderingsprijs DamSTER uitgereikt aan Theo Latukarlutu, Donny Westerdiep, Stichting Damsterdag en Siri Marine

Appingedam – Tijdens de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Appingedam, Horecavereniging Appingedam en NAHV in Centrum Kabzeël vrijdagavond werd de DamSTER 2015 uitgereikt aan de winnaars Theo Latukarlutu, Stichting Damsterdag, Siri Marine BV en Donny Westerdiep.

De jury bestaande uit de heer Bollegraaf (voorzitter), de heer Zwart, mevrouw Heinen, de heer Bijmolt, mevrouw Schanssema en mevrouw Usmany heeft op 1 december 2015 uit alle nominaties, unaniem en in iedere categorie, een winnaar gekozen.

Motivering jury
Theo Latukarlutu (categorie Persoon)
Deze benoeming is toegekend, omdat Theo Latukarlutu zich 15 jaar lang, in de rol van voorzitter van de Molukse Wijkraad, heeft ingezet voor de belangen van de Molukse bevolking in Appingedam. Naast het behartigen van de belangen van de Molukse inwoners heeft hij een uitstekende taak vervult als verbinder naar de gemeente Appingedam, Woongroep Marenland en vele andere organisaties en personen. Altijd met de inzet om in eendrachtige samenwerking en in het belang van de leefbaarheid van de Molukse gemeenschap concrete projecten tot stand te brengen. De nieuwbouw in de Adamistraat, de aanstaande restauratie van de Molukse kerk en ook het project Historie 21 zijn hierbij de sprekende voorbeelden.

Stichting Damsterdag (categorie Groep)
Deze benoeming is toegekend, omdat door de inzet van Stichting Damsterdag deze traditie al 117 jaar plaatsvindt. Het papiercorso is een kleurrijke traditie geworden die elk jaar weer met grote allure wordt neergezet. De Damster samenleving is daar trots op en doet er ook aan mee. Iedereen in Appingedam heeft in het verleden op de een of andere wijze wel eens meegedaan of plaatsgenomen aan het papiercorso. Een typisch Damster traditie die al 117 jaar laat zien dat door grote verbondenheid een traditie van deze allure bestaansrecht heeft.

Siri Marine B.V. (categorie Bedrijf)
Het bedrijf Siri Marine is door zijn grote kennis en ervaring een belangrijke nationale- en internationale speler op het gebied van bewegingsmelders in de scheepvaart. De opgebouwde kennis en ervaring is en wordt ingezet en heeft Siri Marine gemaakt tot een innoverend bedrijf van allure. Hieruit spreekt volgens de jury lef en ondernemingszin en is hiermee een voorbeeld voor andere ondernemers.

Bovendien heeft het bedrijf zowel door zijn nationale- als internationale optreden meegewerkt aan de naamsbekendheid van onze stad Appingedam.

Donny Westerdiep (categorie Jongeren)
Deze benoeming is toegekend omdat Donny Westerdiep een opmerkelijke prestatie heeft verricht op sportief gebied. Donny is in 2015 Nederlands kampioen in het superzwaargewicht B klasse geworden. Om op dit hoog niveau te kunnen presteren is veel doorzettingsvermogen nodig. Donny is een prachtig voorbeeld, vooral voor jongeren. Hij laat zien wat je met doorzettingsvermogen, concentratie en heel veel oefenen kunt bereiken.

Waarderingsprijs de DamSTER
De prijs is voor een persoon, groep, bedrijf of jongere die een actieve bijdrage levert om de stad Appingedam op een positieve manier op de kaart te zetten. Belangrijke criteria hierbij zijn: leefbaarheid, stadspromotie en vernieuwing.

De prijs bestaat uit een kunstwerk gemaakt door Kés Aerts, voor de jongere een award en voor de winnaar in iedere categorie een oorkonde.

Back to top button