Voormalig CdK Hans Alders nieuwe voorzitter Fraeylemaborg Slochteren

Slochteren – Hans Alders wordt de nieuwe voorzitter van de Fraeylemaborg in Slochteren. De voormalige Commissaris van de Koningin in Groningen zal het negenkoppige bestuur gaan leiden.

Alders wordt per 1 januari 2022 de nieuwe voorzitter en Evert Veldman ervaren bedrijfskundige, wordt de penningmeester. De Fraeylemaborg gaat afscheid nemen van de huidige voorzitter Henk Menninga die op verzoek van Johan Remkes toetrad in 2008. Menninga is eerst secretaris geweest en werd voorzitter toen Jaap Teekman plotseling overleed.

Ook Jaap Pilon heeft al meer dan 8 jaar penningmeesterschap erop zitten. Beide bestuurders zijn langer aangebleven omdat het grote restauratieproject gaande was en wisseling van de wacht tijdens het project niet wenselijk was. Nu is dan toch het moment gekomen om afscheid te nemen.

Beide kunnen terugkijken op een succesvolle bestuursperiode. Het landgoed ontwikkelde zich voorspoedig. Het aantal evenementen groeide, voor de erfgoededucatie is er al maar toenemende belangstelling. De bezoekersaantallen stegen tot 40.000 in het museum (buiten coronatijd) en 80.000 in het park. De stichting Landgoed Fraeylemaborg en de Gerrit van Houten Stichting, de eigenaar van de borg zijn dankbaar voor al het werk dat Menninga en Pilon voor hen hebben verricht.

Alders zegt over zijn benoeming: ‘Groningen heeft een rijke geschiedenis. Daarbinnen vormt het landgoed Fraeylemaborg een voorbeeld van een voorname borg met bijbehorend park. Een van de Pronkjewailen van Grunn. De Fraeylemaborg mag rekenen op veel bezoek aan het park, de borg en de tentoonstellingen. Wie het jaarprogramma tot zich neemt die ziet dat er tal van activiteiten op en rond de borg plaats vinden, waardoor ook vandaag het landgoed gerekend kan worden tot het levend cultureel erfgoed.

Tot 2007 mocht ik als Commissaris van de Koningin vele malen de borg en het landgoed bezoeken. Het is een eer en genoegen gevraagd te zijn als voorzitter van het bestuur van de Stichting Landgoed Fraeylemaborg en benoemd te zijn door de Gerrit van Houten stichting. Na zoveel jaren mag verwacht worden dat ik niemand – in bestuurlijk Groningen – meer voor de voeten loop en zal ik mij met enthousiasme – samen met het bestuur, de staf en zoveel vrijwilligers – inzetten voor borg en bijbehorend park. Ik ben inmiddels 69 en heb meer tijd om in Groningen actief te zijn. Groningen heeft mij veel gebracht en het is gepast om ook iets terug te doen’. Alders was eerder ook minister van VROM, werkte in Genève bij de Verenigde naties en vervulde tal van advies- en bestuursfuncties. In Groningen was hij in verband met het aardbevingsdossier nog een periode Nationaal Coördinator Groningen.

Evert Veldman is een geboren Drent die 20 jaar geleden naar Groningen kwam. Als financieel professional werkt hij aan verschillende, veelal,  interim opdrachten. ‘Naast mijn professionele activiteiten zet ik me graag in als vrijwilliger voor maatschappelijke goede doelen. Mijn vrouw attendeerde mij op 10 juni dit jaar op de vacature penningmeester in het Stichtingsbestuur van de Fraeylemaborg te Slochteren. Ik kende de Fraeylemaborg  van onze regelmatige wandelingen samen met de honden,  volop genietend van de mooie natuurlijke omgeving.  

Na een sollicitatiegesprek en het volgen van een korte snuffelstage ben ik door het stichtingsbestuur geschikt bevonden en mag ik de functie van penningmeester gaan vervullen. Ik ben hier heel blij mee en kijk uit naar een mooi penningmeesterschap’, aldus Veldman.

Back to top button