fbpx

Provincie stimuleert vernieuwing en verbinding voor een leven lang ontwikkelen

Groningen – De provincie Groningen stelt een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor organisaties die een verbinding aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. Dit ‘Verbindingsfonds’ komt tot stand met middelen van het Nationaal Programma Groningen. De provincie roept vooral organisaties op die op een ander werkveld actief zijn.

Gedeputeerde Tjeerd Van Dekken: “De provincie werkt met onderwijs, overheden en andere partners samen om de Groningse beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder te maken. Een leven lang ontwikkelen draagt daar aan bij en hiervoor lopen al verschillende projecten. Maar we willen ook gebruik maken van de denkkracht en deskundigheid van andere organisaties -op de arbeidsmarkt of daarbuiten- zodat we alle mogelijkheden benutten. Het Verbindingsfonds stimuleert samenwerking en vernieuwing waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.

Wie komen in aanmerking voor een subsidie?
Dat kan eigenlijk iedere organisatie zijn. Bijvoorbeeld sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij samen met bedrijven, jongeren aan werk kunnen helpen. Of organisaties die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen samen met een jongerenorganisatie een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met een organisatie op een ander werkterrein. Ook gaat het om vernieuwende plannen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Waar moeten plannen aan voldoen?
Organisaties die in aanmerking willen komen voor een subsidie van maximaal €100.000,– moeten samen met een organisatie op een ander werkterrein een vernieuwend plan indienen en zelf de helft van de kosten dragen. Minimaal 25 mensen moeten hiervan door scholing of versterking van hun positie op de arbeidsmarkt van profiteren.

Wanneer en hoe aanvragen?
Het Verbindingsfonds wordt op 3 januari 2022 officieel opengesteld en duurt tot en met 3 februari 2022. Daarna volgt een tweede ronde van 15 april 2022 tot en met 15 mei 2022. Per periode komen de 5 beste plannen in aanmerking voor een subsidie. Aanvragen kan op de website van de provincie Groningen www.provinciegroningen.nl/verbindingsfonds

Back to top button