Vier nieuwe jongerenprojecten van start in de gemeente Eemsdelta

Appingedam –  Met een gezamenlijke bijdrage van 2,3 miljoen euro richten gemeente Eemsdelta en de provincie Groningen zich op de uitvoering van het project Tijd voor Toekomst. Ook zet de gemeente Eemsdelta met een toekenning van 1,2 miljoen euro in op een kindvriendelijke gemeente, festivals bij Campus Eemsdelta om mensen met elkaar in contact te brengen en de Groningse identiteit van cultureel erfgoed. Deze vier projecten dragen bij aan de ambitie van Nationaal Programma Groningen die gericht is op werken en leren en aan de brede welvaart van Groningen.

Tijd voor Toekomst start op scholen in Eemsdelta
Ook de gemeente Eemsdelta gaat aan de slag met het programma Tijd voor Toekomst. Een programma gericht op talentontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Daarmee worden zes extra schooluren per week aangeboden, met workshops en excursies over een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek. De gemeente start na de zomervakantie op vijf scholen, in de loop van volgend schooljaar komen daar nog twee scholen bij. Op scholen in de gemeenten Groningen, Oldambt en Midden-Groningen is het programma inmiddels gestart, ook zij ontvingen een bijdrage. De bijdrage voor Eemsdelta is 1,1 miljoen euro.

Aan de provincie Groningen is voor Tijd voor Toekomst bijna 2 miljoen euro toegekend. De provincie draagt bij aan de ondersteuning van de deelnemende gemeenten, kennisuitwisseling tussen betrokkenen, monitoring & onderzoek en fondsenwerving. Het doel is om Tijd voor Toekomst de komende drie jaar te introduceren in alle Groninger gemeenten.

Festivals Campus Eemsdelta
Om ook andere inwoners te laten profiteren van de faciliteiten van de Campus Eemsdelta wil Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta in het schooljaar 2022 – 2023, als de campus opengaat, twee festivals organiseren. Met als doel om jongeren, bewoners uit de omgeving, bedrijven en het onderwijs met elkaar in contact te brengen. De programmaonderdelen zijn een ontmoetingsplek op de campus én de zichtbaarheid van het regionale bedrijfsleven, de jeugd en andere bewoners verbinden met sport en recreatie, economie, educatie en natuur. Voor de festivals is vanuit Nationaal Programma Groningen € 677.600 beschikbaar gesteld.

Kindvriendelijke gemeente
Met het project JongGOUD zet gemeente Eemsdelta zich in voor een kindvriendelijke gemeente. Het concept sluit aan bij het Child Friendly Cities Initiative van UNICEF. Het basisprincipe is om niet voor, maar mét kinderen te werken. Want kinderen hebben net als volwassenen evenveel ideeën en wensen. In de pilotfase is een sociaal makelaar en aanjager aangesteld, de bijdrage van € 282.000 maakt deze inzet voor meerdere jaren mogelijk. De sociaal makelaar en aanjager leggen verbindingen met kinderen, ouders, onderwijzers en andere partijen die in hun leven belangrijk zijn. Zo zorgt de gemeente voor een kansrijke toekomst voor de kinderen in de regio.

De stille rijkdom van De Ploeg en de Amsterdamse School
In gemeente Eemsdelta zijn bouwwerken van de Amsterdamse School en kunstwerken van De Ploeg te vinden. Twee belangrijke stromingen in de kunst en architectuur, met een eigen unieke stijl, komen hier samen. Met de bijdrage van € 242.000 gaat de gemeente de kunstwerken van De Ploeg behouden en herplaatsen. Samen met vrijwilligers en organisaties zoals de toeristische informatievoorziening Top van Groningen en Routebureau Groningen maakt de gemeente het cultureel erfgoed (digitaal) toegankelijk voor toerisme. De organisaties gaan jongeren betrekken bij de verhalen van hun omgeving en hun afkomst.

Back to top button