Verscherpte maatregelen coronavirus; gevolgen voor Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Regio – In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

De gemeenten volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Ze roepen de inwoners nadrukkelijk op om deze richtlijnen ook te volgen. Evenementen boven de 100 deelnemers of bezoekers gaan niet door. Daarnaast gaan alle bijeenkomsten die door de gemeenten zouden worden georganiseerd de komende twee weken , ook wanneer het minder dan 100 personen betreft niet door. Door deze maatregel in te voeren werken de gemeenten mee aan het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. De drie gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (gemeente Eemsdelta in oprichting) trekken gezamenlijk op in de te nemen maatregelen.

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid vindt u actuele informatie, of op de coronapagina van het RIVM. De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen staan op de poster ‘Wat moet je doen?‘. Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). RIVM geeft medisch advies en informatie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies aan artsen, laboratoria en GGD’s over het coronavirus.

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is gewoon open volgens de reguliere openingstijden.

Bijeenkomsten van de gemeente Appingedam
Bijeenkomsten van de gemeente Appingedam die niet doorgaan:

 • Woensdag 25 maart: Informatieavond over IKC Olingertil en nieuwbouw RENN4
 • Maandag 30 maart: Bijeenkomst over het Lokaal Sportakkoord

Bijeenkomsten van de gemeente Delfzijl
Bijeenkomsten van de gemeente Delfzijl die niet doorgaan:

 • Zaterdag 14 maart: NL doet
 • Maandag 16 maart: Klankbordgroep Verkeer Delfzijl West
 • Dinsdag 17 maart: Bewonersavond Termunten
 • Woensdag 18 maart: Boomfeestdag
 • Woensdag 18 maart: Informatiebijeenkomst Zandplatenbuurt Delfzijl
 • Donderdag 19 maart: Inloopbijeenkomst herinrichting Abel Olsderweg, Termunterzijl
 •  Donderdag 19 maart: Afscheid wethouder Rijzebol Delfzijl
 • Zaterdag 21 maart: Landelijk opschoondag
 • Maandag 23 maart: bijeenkomst Transformatie woningmarkt
 • Woensdag 25 maart: Filmavond “Een wijk achter de dijk” Informatiecentrum (T)huis in Delfzijl
 • Donderdag 26 maart: Klankbordgroep Plein de Vennen
 • Zaterdag 28 maart: Landelijke compostdag

Bijeenkomsten die niet doorgaan
Bijeenkomsten van de gemeente Loppersum die niet doorgaan:

 • 13 en 14 maart NLdoet
 • 18 maart Nationale boomfeestdag
 • 20 maart Opschoondag Loppersum

Back to top button