UWV: Groot personeelstekort in kinderopvang Groningen

Groningen – In Groningen daalde het aantal WW-uitkeringen in oktober. De arbeidsmarkt blijft krap, vooral in bepaalde sectoren. Zo ook in de kinderopvang, daar zijn grote personeelstekorten en de verwachting is dat deze verder oplopen.

Tekorten kinderopvang worden alleen maar groter
De kinderopvang heeft op dit moment landelijk een tekort van 5.000 medewerkers. Kinderopvangorganisaties moeten nu al steeds vaker een groep sluiten, omdat er te weinig pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. Tegelijkertijd worden er meer kinderen geboren en stijgt daardoor de vraag naar opvang. Het landelijk tekort loopt daarom op naar 7.000 medewerkers in 2031. Het tekort is groter als rekening gehouden wordt met de kabinetsplannen om vanaf 2025 voor alle werkende ouders de kinderopvang voor 96% van het maximum uurtarief te vergoeden. De verwachting is dat meer ouders hierdoor gebruik gaan maken van kinderopvang. In dat geval kunnen de tekorten oplopen tot 29.000 medewerkers in 2031. De UWV publicatie Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld geeft inzicht in de kinderopvang en beschrijft verschillende oplossingen en initiatieven om de personeelstekorten aan te pakken.

Grote tekorten aan medewerkers kinderopvang in alle regio’s

Bron: UWV

Ook in Groningen is het moeilijk om personeel te vinden voor de kinderopvang. Op dit moment staan er in de provincie Groningen 100 vacatures open voor medewerkers kinderopvang. Het is belangrijk om deze tekorten tegen te gaan, zodat ook de tekorten in andere sectoren verkleind kunnen worden. Opvang van kinderen is voor veel ouders namelijk een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen werken.

Minder Groningers WW-uitkering
Eind oktober telde Groningen 5.114 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in oktober af met 121 uitkeringen (-2,3%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit veel sectoren daalde de WW, maar niet vanuit bijvoorbeeld de metaalindustrie. Eind oktober 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-16,3%).

Ook landelijk is een afname in WW-uitkeringen te zien. Eind oktober telde Nederland 149.513 WW-uitkeringen. Dat is 1,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 152.015 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 2.502 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-1,6%). Een jaar eerder telde Nederland 199.114 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 49.601 uitkeringen
(-24,9%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In oktober nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind oktober in de provincie Friesland 5.511 WW-uitkeringen; 1,3% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 23,5% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in oktober met 0,5% af tot 4.214. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 23,4%.

Back to top button