Tentoonstelling over Damster Dag in Museum Stad Appingedam

Appingedam – Naast de grotere wisseltentoonstellingen, organiseert Museum Stad Appingedam kleine exposities op de verdieping van het pand aan de Dijkstraat. Deze keer is het thema daarvan de Damster Dag: een jaarlijks terugkerend evenement in Appingedam met een lange historie.

Als op 6 september 1898 Wilhelmina wordt ingehuldigd als koningin in Nederland, vinden overal in het land festiviteiten plaats. Zo ook in Appingedam, waar een feest werd georganiseerd waar kinderen met versierde bogen door de straten liepen, vergezeld door het muziekkorps. Het is het begin van een traditie, hoewel de optocht met de versierde bogen in de jaren daarop op 31 augustus – koninginnedag – wordt gehouden.

In 1908 stelt de dan pas opgerichte Damster strokartonfabriek “De Eendracht” gratis papier beschikbaar voor de papieren bloemen. Vanaf dat moment worden niet alleen bogen, maar ook versierde karren gemaakt en ontstaat een heuse corso. Als een dame, die anoniem wil blijven, ook nog eens elk jaar een prijs beschikbaar stelt voor de mooiste boog, komt de creativiteit van de Damsters helemaal tot bloei en komen mensen van heinde en ver naar het corso kijken. Dat de dag vroeger met vuurwerk op het toenmalige Hipposterein in Appingedam wordt afgesloten, zal zeker aan de feestvreugde hebben bijgedragen. 

Hoewel Wilhelmina inmiddels al lang is afgetreden, wordt in Appingedam nog steeds rond 31 augustus de corso met de prachtig versierde wagens gehouden. Vele Damsters zijn maanden bezig met de voorbereidingen. De dag heet nu Damsterdag en weet nog steeds een groot publiek op de been te brengen.

Op de tentoonstelling wordt de historie van de Damsterdag zichtbaar gemaakt door maquettes, tekeningen, foto’s, voorwerpen en verhalen. Zo zijn er tekeningen en maquettes te zien van Marcel Heeringa, die al sinds 1996 ontwerpen voor de praalwagens heeft gemaakt: ruim 50 inmiddels. Mocht u nog in het bezit zijn van foto’s of objecten voor de tentoonstelling, dan houdt het museum zich aanbevolen. U kunt een mail met foto sturen naar info@museumstadappingedam.nl of bellen tijdens openingsuren: 0596-680168. De tentoonstelling is te zien vanaf 7 september.Back to top button