Feestelijke opening speeltoestellen wijk FFD

Delfzijl – In de wijk Fivelzigt, Fivelmonde en Dethmerseiland bij de steenfabriek in Delfzijl zijn op drie speelvelden nieuwe speeltoestellen geplaatst en het ene veld is vooraf gedraineerd.

Dit was een gezamenlijk initiatief van: het Loket Leefbaarheid en Kansrijk Groningen (subsidie), de gemeente Delfzijl ( bijdrage uit fonds voor bewonersinitiatieven) en de stichting bewonerscommissie FFD (bijdrage uit budget van de wijk).

Op 28 augustus om 15.00 uur is de opening door wethouder H. Ronde op het speelveld “ de bult” tussen Zadelmakerij en Hoefsmederij. Daarom heen is van alles voor de kinderen georganiseerd.Back to top button