Statenfractie CDA stelt vragen over lange reistijd naar testlocaties in de provincie

Groningen – Het belang van ‘testen bij klachten’ werd tijdens de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag opnieuw nadrukkelijk benadrukt door premier Rutte en minister De Jonge. Aangezien ongeveer de helft van de Nederlanders volgens onderzoek niet meer test en thuisblijft bij klachten wil de Statenfractie van het CDA Groningen er alles aan doen om de ‘testbereidheid’ in onze provincie op peil te houden en te vergroten.

“De reistijd van en naar een testlocatie kan een rol spelen in het besluit van iemand om zich niet te laten testen. Daarom willen wij dat in kaart wordt gebracht of er Groningers zijn die onevenredig ver moeten reizen” aldus Robert de Wit.

De provinciale Statenfractie van het CDA Groningen wil de reistijd naar testlocaties in onze provincie behapbaar houden. Hierbij kijkt het CDA naar het eerder geopperde – binnen dertig minuten reistijd – streven van het ministerie van VWS. Het CDA heeft hierover vandaag schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten.

Back to top button