Start procedure verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

Appingedam – Zuidbroek – De provincie Groningen en Rijkswaterstaat werken samen aan de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Morgen start de verkenning, fase 1 van het planproces. De belangrijkste eerste stap hierin is het bepalen van een voorkeursalternatief. Van 21 april tot en met 2 juni 2016 kunnen burgers hun ideeën en aandachtspunten voor het onderzoek en het te doorlopen proces doorgeven, zoals verwoord in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau N33 Zuidbroek – Appingedam.

Totstandkoming voorkeursalternatief
Om een voorkeursalternatief te kunnen bepalen worden in de verkenning drie alternatieven met elkaar vergeleken. Voor deze alternatieven wordt het ontwerp uitgewerkt en onderzocht wat de milieueffecten zijn voor de omgeving. Behalve naar de milieueffecten wordt ook gekeken naar het draagvlak, de kosten en de gevolgen voor bijvoorbeeld landbouw. De projectgroep gaat in gesprek met belanghebbenden over het ontwerp en onderwerpen als duurzaamheid. Uiteindelijk kiezen het Rijk en de provincie Groningen één alternatief; het voorkeursalternatief.

Informatiebijeenkomsten
Om burgers te informeren over de te onderzoeken alternatieven en het proces worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio. Op dinsdag 10 mei 2016 in zalencentrum Rehoboth, Oudeweg 70 te Siddeburen en op woensdag 11 mei 2016 in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77 te Appingedam van 17.00 tot 20.30 uur. Om 17.30 uur, 18.30 uur en 19.30 uur worden er presentaties gehouden.

Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam
De N33 wordt aangepast naar een weg met twee rijbanen en twee rijstroken per rijbaan. Deze aanpassing begint net ten zuiden van het knooppunt Zuidbroek en gaat door tot aan de aansluiting met de provinciale weg N362 (Holeweg). De maximumsnelheid over het gehele traject wordt dan 100 km/h. De verdubbeling van de N33 Zuidbroek – Appingedam moet de bereikbaarheid van de regio verbeteren en zo een stimulans geven aan de leefbaarheid en economische ontwikkeling van Noordoost Groningen. Met de verdubbeling wordt de weg ook verkeersveiliger.Back to top button