SchuldHulpMaatje overbrugt de kloof tussen overheid en burger

Eemsdelta – Steeds meer mensen hebben te maken met financiĆ«le uitdagingen en schulden. Het blijkt lastig voor velen om hulp te vragen aan de overheid. Recente studies tonen aan dat vrijwilligers kunnen bijdragen aan het verbeteren van deze communicatie.

Verrassend genoeg maakt slechts een klein percentage van de bevolking gebruik van de beschikbare overheidssteun. De kloof tussen de overheid en de burgers wordt vergroot door stress, schaamte, wantrouwen en vooroordelen. Het is al een uitdaging om brieven te openen, laat staan professionele hulp te zoeken. Dit leidt ertoe dat mensen in armoede vaak niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben. Maar liefst 62 procent van degenen die hulp nodig hebben, komt niet voor op de radar van professionele schuldhulpverlening.

Degene die de meeste hulp nodig hebben, worden geconfronteerd met de grootste obstakels. Elke regeling vereist specifieke inspanningen en kennis, waardoor ogenschijnlijk neutrale procedures de bestaande ongelijkheid in de maatschappij vergroten.

Voor veel mensen is het computerloket van de overheid te complex. Ze hebben ondersteuning en praktische hulp van anderen nodig om te ontvangen waar ze recht op hebben.

SchuldHulpMaatje staat mensen bij die hulp nodig hebben met kennis, ervaring en vertrouwen. Dat er gedurende het hele proces iemand aan je zijde staat maakt de inzet van vrijwilligers succesvol. De overheid kan deze rol vaak niet vervullen vanwege juridische beperkingen of een gebrek aan tijd en middelen. Bovendien neemt ze doorgaans als voornaamste schuldeiser geen onpartijdige rol aan. Dat maakt de inzet van een vrijwilligersorganisatie als SchuldHulpMaatje noodzakelijk.

Gratis hulp bij geldzorgen
Iedere inwoner van de gemeente Eemsdelta kan gratis hulp krijgen van een van de opgeleide Maatjes. Iedereen met zorgen over geld mag contact opnemen, wat de oorzaak ook is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.schuldhulpmaatje.nl/eemsdelta of bel 06-45344438. Er wordt dan direct een afspraak gemaakt om kennis met elkaar te maken.

SchuldHulpMaatje Eemsdelta
SchuldHulpMaatje Eemsdelta is opgericht in 2022 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Eemsdelta, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Humanitas en Cadanz Welzijn.

Back to top button