Reactie provincie Groningen op regeerakkoord: Groningen wil graag met nieuw kabinet aan de slag

Groningen – De provincie Groningen gaat graag met het nieuwe kabinet aan de slag om de ambities uit het regeerakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst samen te uit te werken. Veel doelen die in het ambitieuze regeerakkoord staan, sluiten goed aan bij de thema’s van de provincie Groningen.

Als energieprovincie juicht Groningen investeringen in klimaat toe. Het is indrukwekkend, reageert commissaris van de Koning René Paas namens het College, dat de vier coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en het CDA een bedrag van 35 miljard euro willen vrijmaken voor een klimaat- en transitiefonds. Paas: “Dit biedt voor Groningen kansen. Met name voor de productie van waterstof. We kunnen het verder uitwerken in de Toekomstagenda die we al met het Rijk hebben.” 

In het nieuwe regeerakkoord herbevestigen de vier coalitiepartijen dat de gaswinning in Groningen wordt beëindigd. “De veiligheid van Groningers staat voorop, zo lezen wij die woorden”, zegt Paas namens het College. Ook het uitgangspunt dat de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie ruimhartig moet, stemt de provincie positief. En als het geld op is, staat er in het akkoord, komt er geld bij.

In het Deltaplan voor het Noorden deed de provincie Groningen, samen met Drenthe, Friesland en Flevoland, de handreiking om de nationale woningbouwopgave te helpen oplossen. Het Noorden wil graag een deel van de woningen bouwen die de komende jaren hard nodig zijn. Zeker als die woningen goed bereikbaar zijn.  De provincie Groningen juicht daarom toe dat de aanleg van de Lelylijn in de plannen van het nieuwe kabinet voorkomt (en daar 3 miljard euro voor reserveert) en 7,5 miljard reserveert voor 14 woningbouwgebieden. René Paas: “Het gaat vanaf nu dus hoe de Lelylijn er komt, niet of. Dat is een belangrijke stap, waar we blij mee zijn.”

Back to top button