Verenging Eigen Huis: Nieuw kabinet lijkt klimaat en woningbouw serieus te nemen

Nederland – Verenging Eigen Huis is voorzichtig optimistisch over het regeerakkoord. Er komt een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een minister voor Klimaat en Energie en het kabinet steekt € 35 miljard in een Klimaat- en transitiefonds.

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Het kabinet laat zien verduurzaming en bouwplannen serieus te nemen. Er komt een Klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard om de verduurzaming van Nederland te versnellen. Het verduurzamen van je woning moet voor iedere huiseigenaar haalbaar worden. Wij vinden het een goede zaak dat een nieuwe minister voor Klimaat en Energie inzet op het ontzorgen van huiseigenaren en het betaalbaarder maken van verduurzamingstappen, bijvoorbeeld met een nationaal isolatieprogramma. Het is belangrijk dat bewoners serieus worden betrokken bij deze plannen die hen in het dagelijkse leven raken.”

Impuls voor woningbouw Vereniging Eigen Huis is blij dat het nieuwe kabinet inzet in op woningbouw voor starters, middeninkomens en ouderen. Tijdens de komende kabinetsperiode moeten jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd, waarvan tenminste twee derde onder de NHG-grens en in de betaalbare huursector. Daartoe wordt een Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet de bouwplannen coördineren en daarover prestatieafspraken maken met gemeenten en provincies.

Studenten, spoedzoekers en arbeidsmigranten krijgen meer kans op een woning met de bouw van jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen en nog eens 15.000 woningen door transformatie van kantoorgebouwen. De vereniging is verder positief dat het nieuwe kabinet voor starters een nieuwe vorm van Premie A-woningen introduceert.

Renteaftrek blijft ongemoeid
Een hypotheek tot maximaal 100 procent van de woningwaarde blijft mogelijk en de hypotheekrenteaftrek blijft in het vandaag gepresenteerde akkoord ongemoeid. Daar staat tegenover dat de verruimde schenkingsvrijstelling – de jubelton – in 2024 wordt afgeschaft.

Groningen
Het schandaal van de Groningse gasschades wordt in het akkoord gelukkig apart benoemd. Het nieuwe kabinet wil deze slepende kwestie ‘goed uitlegbaar en ruimhartig’ afronden. Schade aan een woning is dan altijd het gevolg van de gaswinning en wordt vergoed, tenzij de NAM aantoont dat de oorzaak een andere is; het principe van de omgekeerde bewijslast. Dit moet een eind maken aan de vaak jaren durende procedures waar Groningers naast de woningschade door worden gedupeerd. Aan het nieuwe kabinet de taak om deze woorden nu ook echt waar te maken.

Back to top button