PvdA Appingedam tegen het inzetten van WMO gelden voor herstel walbeschoeiing

Appingedam – De gemeente Appingedam weet 2015 af te sluiten met een financieel overschot. Werd jongstleden oktober nog gedacht aan ca. € 50.000 overschot, het definitieve financieel overzicht laat een overschot van € 550.000 zien. Dat lijkt goed nieuws.

Dit voordeel komt voornamelijk voort uit onvoorziene extra inkomsten vanuit het rijk m.b.t. bijdragen voor het sociaal domein, de WMO gelden en o.a. hogere dan ingeschatte eigen bijdragen. In de raadsvergadering van mei 2016 heeft wethouder Usmany naar aanleiding van vragen uit de raad bevestigd dat sociaal domein meevallers gereserveerd en geoormerkt worden tbv het sociale domein.

Walbeschoeiing stad Appingedam
In de raadvergadering van 16 juni komt de kadernota aan de orde, hierin bepaalt de raad wat de koers de komende jaren is en hoeveel dat in hoofdlijnen gaat kosten. De walbeschoeiing in de Solwerderstraat-Oost, maar zeker ook de beschoeiingen op diverse plekken elders in de gemeente vergt in 2017 en de jaren erna forse herstel investeringen, een miljoenen investering.

De door het college ingebrachte ideeën voor dekking van deze kosten zijn op dit moment gebaseerd op 3 financiële bronnen. Uitstel vervanging Tjamsweer brug, verkoop van 50% van het aandelen pakket Enexis en besteding van € 400.000 uit het reserve sociaal domein.

Dit levert te samen met nog andere bronnen alvast een redelijke dekking voor de walbeschoeiing problematiek.

Onverteerbaar
Op initiatief van PvdA Appingedam dient de oppositie donderdag een breed gedragen motie in om overschotten uit het sociaal domein in de daarvoor gereserveerde reserve te laten en enkel geoormerkt in te zetten binnen dit domein.

PvdA fractielid Joop van der Lei: “Het is toch onverteerbaar dat in de WMO behoorlijk is gekort, vele mensen wezenlijke hulp niet meer kunnen krijgen. En als er dan wél geld blijkt te zijn, dan wordt dit in de walbeschoeiing gestopt…”. “Politiek bedrijven is keuzes maken, dat mag niet over de rug van de zwakkeren”.

Back to top button