Provincie kent 2 miljoen euro subsidie toe aan nieuwe projecten leefbaarheid

Loppersum – De provincie Groningen verleent de stichting Multifunctioneel Centrum (MFC) De Nieuwe Wierde uit Grijpskerk 300.000 euro subsidie om een zorglocatie te realiseren, 87.000 euro gaat naar de gemeente Stadskanaal voor de herinrichting van het winkelgebied Menistenplein en de 150.000 euro gaat naar Stichting Het Houtstek uit Slochteren voor een multifunctioneel dorpshuis in een historisch gebouw aan het erfgoedplein in het dorp. Dit zijn drie van de vijftien projecten*, waarmee de provincie nu in totaal een bedrag van bijna 2 miljoen euro investeert in de leefbaarheid van onze provincie.

Naast het MFC in Grijpskerk investeert de provincie ook in een multifunctioneel centrum in Muntendam. Daar gaat de gemeente twee sporthallen samenvoegen tot één, waarbij de sporthal de eerste stap is naar een MFC. Verder gaat er geld naar drie dorpshuizen, in Woltersum, Sint Annen, en Nieuwe Pekela.

In Loppersum investeert de provincie in drie schoolpleinen en in Stedum 40.871,- euro in het opknappen van het haventje. Daarnaast is er geld voor wonen, zoals het project Natuurlijk Wonen in Musselkanaal, waar een woonconcept wordt ontwikkeld, met demontabele prefab woningen die aan de behoefte van de bewoner kan worden aangepast. Een bedrag van 37.333,- euro is voor procesbegeleiding van het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta.

Budgetten

De subsidies zijn afkomstig uit zowel de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden als het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Voor het Uitvoeringsprogramma geldt dat deze subsidieronde is gegaan naar projecten voor een locatiegerichte aanpak, verdeeld over het op peil houden of verbeteren van het voorzieningenniveau en het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad.

In oktober opent de volgende ronde van het Uitvoeringsprogramma. Voor deze ronde geldt dat voor de aanpak van het centrumgebied van een dorp of kern, de provincie nog 3,5 miljoen euro beschikbaar heeft. Dit wordt de tweede en laatste ronde, daarna is dit budget op.

Nr. Naam en omschrijving project Gemeente Bedrag
1. Het Houtstek: de inwoners van Slochteren verbouwen een cultuurhistorisch gebouw tot multifunctioneel dorpshuis op het erfgoedplein van het dorp. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar plek is voor allerlei initiatieven in het dorp. Het gebouw wordt energieneutraal, draagt bij aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme én stimuleert uitbreiding van sociale werkgelegenheid. Ook faciliteert het Houtstek ruimtes waarin bedrijven kunnen experimenteren. Slochteren € 150.000,-
2. MFC De Nieuwe Wierde: de stichting beheer MFC zet zich in om een multifunctioneel centrum en een dorpscoöperatie te realiseren op de locatie De Wierde van de Zonnehuisgroep in Grijpskerk. Daarmee wil de stichting de informele en de formele zorg voor het dorp toekomstbestendig maken. Zuidhorn € 300.000,-
3. Dorpshuis Woltersum: de gelijknamige stichting gaat het dorpshuis uit 1965 renoveren. Tegelijkertijd wordt het gebouw energiezuinig en toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Ten Boer € 20.000,-
4. Dorpshuis ‘De Meunl’: Dorpsvereniging Sint Annen wil het dorpshuis opknappen en aardbevingsbestendig maken en met een extra zaal voor meer mensen en verenigingen toegankelijk, ook voor minder validen. Ten Boer € 25.000,-
5. Sterke dorpskern Muntendam: de gemeente Menterwolde gaat twee sporthallen samenvoegen tot één, waarbij de sporthal de eerste stap is naar een multifunctionele accommodatie. Menterwolde € 250.000,-
6. Energieneutraal en innovatie: Stichting Dorpshuis de Riggel wil het dorpshuis energieneutraal maken. Pekela € 10.000,-
7. Aanpak rotte kiezen in Pekela: de gemeente wil een aantal koopwoningen dat in zeer slechte staat verkeert, in overleg met de eigenaren aan de woningvoorraad onttrekken. Pekela € 100.000,-
8. Voedselproject boter bij de vis: Stichting Bestek wil kinderen en volwassenen bewuster met voedsel om laten gaan, door mensen verser te laten koken en eten, lokale producten gebruiken en te laten zien hoe deze geproduceerd zijn. De Marne € 32.000,-
9. Procesbegeleiding Woon- en Leefbaarheidsplan Noord-Groningen 2017, ingediend door de gemeente Appingedam, namens Stuurgroep PLUS Wonen en Voorzieningen Eemsdelta en De Marne. Appingedam € 37.333,-
10. Aanpak haven Stedum: de gemeente Loppersum wil in Stedum een haven voor boten realiseren die aansluit bij de te ontwikkelen Nienhuistuinen met bijbehorend drinkwaterpunt. Loppersum € 40.871,-
11. Uitzonderlijke schoolpleinen: als onderdeel van het uitvoeringsplan onderwijshuisvesting wil de gemeente Loppersum wil de schoolpleinen vernieuwen, zodat dit straks een plek is voor ontmoeting, beweging en educatie en het bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de scholen. Loppersum € 100.000,-
12. Concentratie voorzieningen winkelgebied: ‘Samen met ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden wordt gezocht naar een nieuwe invulling van een voormalig winkelgebied in Veendam.’ Veendam € 202.000,-
13. Herinrichting Menistenplein Stadskanaal: de gemeente wil de aantrekkelijkheid van het winkelgebied Menistenplein vergroten als onderdeel van de aanpak van het winkelgebied, waardoor dit wordt behouden voor de regio. Stadskanaal € 87.000,-
14. Wijkvernieuwing Gorecht-West: als onderdeel van de herstructurering van Gorecht-West in Hoogezand-Sappemeer worden er 20 koopwoningen gesloopt. Hoogezand-Sappemeer € 300.000,-
15. Natuurlijk wonen Musselkanaal: de stichting Natuurlijk Wonen Musselkanaal realiseert een ontwerp voor een nieuwe, flexibele en toekomstbestendige manier van bouwen, waarbij gebruik gemaakt wordt van grondstoffen uit de regio. Het is de bedoeling dat de woningen demontabel worden en flexibel naar de behoefte van verschillende bewoners worden ingedeeld. Stadskanaal € 44.840,-

Back to top button