Plan voor eigen industriewaterleiding naar Delfzijl krijgt vorm

Delfzijl – De regio Delfzijl is momenteel volop in ontwikkeling en kent, net als de Eemshaven, een stijgende watervraag. Sinds enkele maanden krijgt de Eemshaven nu industriewater op basis van oppervlaktewater. Een duurzame oplossing, zodat er geen kostbaar drinkwater voor industriële doeleinden wordt gebruikt. Dat er nu een soortgelijk wens ligt voor de regio Delfzijl is dan ook haast een logisch vervolg.

De groei in Delfzijl van de industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in onder andere bio-based chemie en waterstof-economie zorgt voor die toenemende vraag naar water voor de industrie. Om hiervoor geen kostbaar drinkwater te gebruiken biedt Waterbedrijf Groningen duurzame alternatieven aan via North Water, een gezamenlijke industriewaterdochter met Evides Industriewater.  

Slim en duurzaam omgaan met water
Water is niet duur maar wel kostbaar, is het motto van Waterbedrijf Groningen. En omdat de beschikbaarheid niet altijd even vanzelfsprekend is moeten we anders met water omgaan en slimme, duurzame keuzes maken. Zoals bijvoorbeeld heel bewust oppervlaktewater als bron gebruiken voor industriewater, zodat drinkwaterbronnen behouden blijven voor drinkwater. Zodoende werkte North Water afgelopen jaren aan de realisatie van een duurzame industriewaterzuivering in Garmerwolde, waarmee ze de Eemshaven sinds dit voorjaar voorziet van industriewater met oppervlaktewater uit het Eemskanaal als bron. Het waterbedrijf legde gelijktijdig met de aanleg van de industriewaterleiding een extra drinkwaterleiding aan. Eindresultaat: een toekomstbestendige drink- en industriewatervoorziening voor het leveringsgebied Eemshaven, Noordoost-Groningen.

Nieuwe industriewaterleiding voor Delfzijl
North Water en Waterbedrijf Groningen werken nu aan een soortgelijk plan om de regio Delfzijl op duurzame wijze te kunnen voorzien van industriewater. Ze willen hiervoor onder andere een industriewaterleiding aanleggen tussen Appingedam en Delfzijl. Door deze aan te sluiten op de industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven wordt het mogelijk om industriewater vanuit de nieuwe industriewaterzuivering Garmerwolde te leveren aan de regio Delfzijl. Verder gaat North Water op het haven- en industrieterrein Delfzijl nog een lokaal distributieleidingnet aanleggen, een industriewaterpompstation, demiwatervoorziening realiseren en de bestaande afvalwaterzuivering wordt uitgebreid. Gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe industriewaterleiding tussen Appingedam en Delfzijl legt Waterbedrijf Groningen wederom een drinkwaterleiding aan in een deel van hetzelfde tracé. Samen werken ze zo opnieuw aan een robuuste drink- en industriewaterinfrastructuur, dit keer voor het leveringsgebied Delfzijl, Oost-Groningen.

Na startsein NPG-subsidie nu volgende fase
Het Nationaal Programma Groningen kende begin dit jaar een subsidie toe aan North Water voor de aanleg van de industriewatertransportleiding. Deze financiële bijdrage vergroot niet alleen de economische haalbaarheid, maar onderstreept ook het algemeen belang die aan het plan wordt toegekend. Het vormde tevens het startsein om de plannen verder uit te werken. Dit doen ze samen met onder andere de gemeente Eemsdelta, de provincie Groningen, de betrokken bedrijven en diverse samenwerkingspartners.

De plannen krijgen inmiddels meer vorm, maar er zijn nog vele fases te doorlopen zoals gebruikelijk bij dit soort projecten. Op basis van de eerste contouren volgt er overleg met de verschillende stakeholders, landeigenaren en/of -gebruikers, afnemers en omgeving. Dat is nu de eerstvolgende fase op weg naar een duurzame watervoorziening Delfzijl (DWD). Voordat de leiding daadwerkelijk in de grond ligt en de overige projectonderdelen op het haventerrein zijn gerealiseerd duurt nog wel even. De stip op de horizon voor oplevering en ingebruikname is eind 2023.

Back to top button