Overgrote deel medewerkers en cliënten failliete TSN Thuiszorg BMWEDAL gemeenten onder dak

Regio – 1105 inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWEDAL) ontvingen huishoudelijke ondersteuning van het failliete TSN Thuiszorg. Bijna al deze inwoners, hebben tijdig een keuze gemaakt voor een andere aanbieder van huishoudelijke ondersteuning binnen de zeven gemeenten.
Van de 243 medewerkers die voor TSN Thuiszorg in deze regio werkten, vonden er 213 een nieuwe baan bij een andere aanbieder. Het is niet duidelijk of dit betekent dat er dan 30 medewerkers zijn nog geen baan hebben gevonden of dat ze een andere keuze hebben gemaakt.

Grote inspanning van gemeenten en zorgaanbieders
Een en ander blijkt uit een telling die eind april plaatsvond bij de gemeenten. Wethouder Meindert Joostens toont zich namens de zeven gemeenten opgelucht met het behaalde resultaat. “Er is veel gebeurd en zowel de gemeenten als de zorgaanbieders in de regio hebben een grote inspanning geleverd om alle cliënten opnieuw goede hulp te geven en medewerkers.”

TSN Thuiszorg tot 25 april nog actief, daarna ging huishoudelijke ondersteuning over naar andere aanbieder
TSN Thuiszorg leverde, na de aankondiging van haar faillissement, nog tot 25 april huishoudelijke ondersteuning. Daarna zouden andere aanbieders dit overnemen. De gemeente heeft TSN cliënten daarom per brief gevraagd voor die datum een keuze voor een andere aanbieder te maken. TSN cliënten zijn daarnaast in BWMEDAL verband uitgenodigd voor twee informatiemarkten die hen kon helpen om een keuze te maken. Op die informatiemarkten was het daarnaast mogelijk voor TSN medewerkers om zich te oriënteren op een nieuwe werkgever.

Wens inwoners leidend bij overgang naar andere aanbieder
Er is naar gestreefd om cliënt-hulp-koppels in stand te houden wanneer de oud TSN cliënten hiervoor hun voorkeur uitspraken. Daar waar cliënten een voorkeur uitspraken voor een andere hulp, is daar ook rekening mee gehouden. De BMWEDAL gemeenten hebben de volgende aanbieders van huishoudelijke hulp: Beter Thuis Wonen, Tzorg en t’Gerack. t’Gerack richt zich alleen op de gemeenten Eemsmond, Loppersum, Winsum.

Back to top button