Opening expositie in DE KERK te Onderdendam: Drie Generaties op het Hogeland

Onderdendam – DE KERK te Onderdendam organiseert van 24 juni t/m 29 juli een expositie gewijd aan drie kunstenaars die hun inspiratie halen uit landschappen van het Hogeland en de waddenkust.

Schilder van het Hogeland
Jacob Kauw werd in 1919 geboren te Bedum. Hij was een tijdgenoot en bevriend met de eveneens uit Bedum afkomstige kunstenaars Riekele Prins en Johannes Sterenborg.

Door het uitbreken van de 2e wereldoorlog moest Jacob Kauw zijn opleiding aan de kunstacademie afbreken. Na de oorlog heeft hij zijn opleiding niet voltooid en was werkzaam als groente- en fruithandelaar en als verzekeringsagent. Hij bleef zijn hele verdere leven schilderen en tekenen. In het werk van Kauw neemt het Groninger landschap een belangrijke plaats in. Hij deed zijn inspiratie vooral op in het Marnegebied waar hij langs het Reitdiep zo natuurgetrouw mogelijk het landschap, de dorpsgezichten en boerderijen schilderde.

De Keramiekbouwer
Jan Mulder, geboren in Velsen op 19 februari 1942, woont sinds 1977 in Groningen, om daaruit niet meer te vertrekken. Jan heeft zijn kennis over wat je met klei kunt doen in de loop van vele jaren ontwikkeld. Met het vormgeven van de klei kun je oneindig variëren, ook al denk je dat alles wel zo’n beetje een keer bedacht en gemaakt is, kan het toch altijd weer verrassend anders. Zo ook met het glazuren, inkleuren en structuur aanbrengen op de werkstukken. Je kunt er, letterlijk, eindeloos mee doorgaan.

Het is altijd verrassend en fascinerend om te zien wat het spel tussen vuur, klei, glazuur en rook deze keer weer zal opleveren. Soms is het een teleurstelling, maar meestal is het een verrassing en een grote vreugde.

“Daar waar leegte ruimte schept, ontstaan de mooiste dromen”
Inge Zwerver ( Onderdendam) schrijft heldere, herkenbare gedichten over het Wad en over wat mensen raakt in hun ziel. Het decor van haar kleine gedichten is het prachtige Waddengebied, vaak plekken aan de Groningse Waddenkust. Bij haar gedichten plaatst Inge altijd een sfeervolle, passende foto van het Wad.  Met haar gedichten vertaalt Inge de gevoelens en gedachten van de mens die je treft in het Waddengebied. Mensen op eilanden, aan stranden, in duinen, op dijken en kwelders. Ieder is daar met zijn of haar eigen gedachten, beleving en levenservaring. Het Wad ziet Inge als een plek met vele zielen. De gedichten zijn als kleine portretjes van zielen, maar gaan ook over de ziel van het Wad zelf.

DE KERK Onderdendam Bedumerweg 34 Onderdendam
Geopend 23 juni – 29 juli van vrijdag t/m zondag – 11.00 – 17.00 uur
toegang gratis.

Back to top button