NVWA wil verbod op hoverboards: onderzoek toont ernstige tekortkomingen aan

Den Haag – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil een verbod op de hoverboards. De NVWA heeft de afgelopen periode 30 hoverboards onderzocht, deze vertonen ernstige tekortkomingen.

De belangrijkste tekortkoming is dat de batterij van de onderzochte apparaten kan ontbranden als deze te lang aan de oplader ligt. De kans hierop kan worden verkleind als consumenten voorzorgsmaatregelen nemen. De NVWA heeft de betrokken fabrikanten, importeurs en distributeurs opgedragen hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat deze producten uit de handel worden gehaald en dat afnemers en consumenten zo snel mogelijk worden geïnformeerd via gerichte mailings of algemene publiekswaarschuwingen. De NVWA ziet hierop toe.

Onderzoek
De NVWA heeft naar aanleiding van incidenten met hoverboards onderzoek gedaan naar de veiligheid van deze producten. In zowel binnen- als buitenland waren er meldingen van brand en/of explosies van hoverboards. De NVWA heeft 30 merken en typen hoverboards onderzocht. Die 30 merken vormen een doorsnede van de meest gangbare hoverboards in Nederland.

Bij de onderzochte hoverboards is de belangrijkste geconstateerde tekortkoming dat het laden niet stopt als de batterij opgeladen is. Daardoor is er een grotere kans op een spontane ontbranding van de batterij. Andere geconstateerde tekortkomingen zijn ontbrekende temperatuurbeveiliging van de batterij, onvoldoende brandwerende behuizing en de mogelijkheid van beschadiging van de isolatie van de bekabeling door scherpe, onafgewerkte delen in het hoverboard. De tekortkomingen bij de onderzochte hoverboards zijn zodanig dat ze tot ernstige effecten kunnen leiden, zoals woningbrand. De kans hierop kan worden verkleind als consumenten voorzorgsmaatregelen nemen.

Foto: Niels Akkerman

Advies aan de consument
De NVWA adviseert consumenten die al een hoverboard hebben, te letten op de algemene veiligheidswaarschuwingen en gerichte mailing over de producten van de fabrikanten en distributeurs van deze hoverboards. De NVWA zal de algemene veiligheidswaarschuwingen van deze bedrijven ook publiceren op haar website. Daarnaast adviseert de NVWA het hoverboard alleen op te laden als men in de buurt is en kan ingrijpen. Dus bijvoorbeeld niet tijdens het slapen of wanneer men niet thuis is. Als het hoverboard is opgeladen, is het aan te raden om deze van de oplader los te koppelen.­

Later dit jaar zal de NVWA de resultaten van het onderzoek op naam publiceren. Dat is nu nog niet mogelijk omdat de NVWA aan juridische procedures gebonden is waaronder bindende termijnen voor hoor en wederhoor. De NVWA inventariseert op dit moment of er andere producten met vergelijkbare batterijen zijn waar dezelfde problemen spelen als bij hoverboards.

Back to top button