Nog steeds teveel testaanvragen door mensen zonder klachten

Den Haag – De vraag naar een coronatest is de laatste weken heel sterk gegroeid. De  afgelopen week alleen al met zo’n 40%. Bij de aanvragen zijn ook steeds meer mensen die geen klachten hebben die op het virus kunnen duiden. De recent toegevoegde mogelijkheid om ook digitaal en rechtstreeks een afspraak in te planen (via het webportaal) heeft dit ook makkelijker gemaakt. Deze enorme toename van het aantal testen zet de beschikbare testcapaciteit onder druk. Momenteel kan nog iedereen die zich meldt worden getest, maar we moeten voorkomen dat er nee moet worden verkocht, als deze groei van het aantal aanvragen doorzet. Om de beschikbare capaciteit optimaal en vooral ook zinvol te benutten, roept het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport iedereen op zich te houden aan het geldende testbeleid: laat je alleen testen bij klachten.

Intussen wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van de testcapaciteit bij de laboratoria. Naar verwachting is dat komende week gerealiseerd. Tot die tijd heeft VWS de GGD’en gevraagd te wachten met de verdere uitbreiding van het aantal testlocaties en de verdere verruiming van de openingstijden.

Het is heel goed en belangrijk dat mensen thuisblijven en zich laten testen bij klachten. We zijn ook blij dat mensen de teststraat zo goed weten te vinden, want dat is, samen met het traceren van de contacten van besmette personen, cruciaal om het virus onder controle te houden. Om personen mét klachten te kunnen blijven testen, willen we er op attenderen dat testen zonder klachten geen zin heeft. Een test is een momentopname, dus iemand kan vandaag negatief getest zijn, maar na een paar dagen alsnog klachten krijgen en positief testen.

De huidige testcapaciteit is ingericht op basis van schattingen van het RIVM over het aantal mensen in deze periode met luchtwegklachten. Het is cruciaal om deze groep mensen allemaal te kunnen blijven testen. Daarom werken VWS, de GGD’en en de laboratoria, aan het vergroten van hun testcapaciteit. De komende weken en maanden wordt de capaciteit overal verder uitgebreid met het oog op de verwachte groei van het aantal mensen met luchtwegklachten in het najaar.

De toegevoegde waarde van het testen zonder klachten is op dit moment op advies van het OMT onderwerp van onderzoek. Zowel terugkerende reizigers uit oranje of rode gebieden als voor contacten die naar voren komen nadat iemand in de app Coronamelder heeft gemeld besmet te zijn met het virus kunnen zich laten testen. Het testen van reizigers van een aantal vluchten op Schiphol blijft mogelijk, maar de teststraat op Schiphol wordt beheerst opgeschaald, zodat dit niet ten koste gaat van de capaciteit die nodig is om te voldoen aan de testvraag van mensen met klachten. Daarbij blijft gelden dat reizigers uit oranje of rode gebieden, ongeacht de uitslag van de test, 10 dagen in quarantaine dienen te gaan.

Back to top button