Nieuwe grasmengsels ingezaaid op Waddenzeedijk

Termunten – Eind mei zijn er op vier plekken op de Waddenzeedijk in Groningen en Friesland proefvakken gefreesd en ingezaaid met nieuwe grasmengsels. Deze proefvakken maken deel uit van het onderzoek naar de grasbekleding op de zeedijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door waterschap Hunze en Aa’s, onder de vlag van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W). De vraag is of nieuwe grasmengsels, met name door een betere beworteling, de dijk erosiebestendiger maken. Daarnaast proberen we met een nieuwe grasmat de biodiversiteit te verbeteren.

De Waddenzeedijk is op verschillende plekken afgetoetst vanwege een te slechte grasmat. Met het onderzoek gras- en kleibekleding krijgen we meer inzicht in en kennis van de huidige situatie en de sterkte van de grasmat op de Waddenzeedijk. Daarnaast zijn nieuwe grasmengsels ontwikkelt. De verwachting is dat door het toevoegen van meer kruiden aan het grasmengsel de bekleding ecologisch waardevoller en erosiebestendiger zal zijn.

Proeven en metingen
In december 2018 zijn grootschalige golfoploopproeven uitgevoerd. Met deze proeven is de erosiebestendigheid van de huidige grasbekleding bepaald. De resultaten hiervan worden gebruikt als nulmeting. De nulmeting van de huidige grasbekleding wordt over 5 jaar vergeleken met de erosiebestendigheid van de nieuwe grasmengsels in de proefvakken. Daarom voeren we over vijf jaar opnieuw golfoploop uit. Hierdoor weten we of de nieuwe grasmengsels inderdaad sterker zijn dan de huidige mengsels.

Nieuwe rekenregels?
Nederland staat de komende decennia voor de taak om een groot aantal dijktrajecten te versterken, zodat ze weer aan de veiligheidsnorm voldoen. Een deel van deze opgaven betreft het aanleggen van grasbekledingen. Vooralsnog wordt er bijna altijd gebruik gemaakt van standaard grasmengsel. Deze zijn soortarm en bedoeld voor beweiding en hooilandbeheer. Het onderzoek naar gras- en kleibekleding van de POV-W levert meer inzichten op. Deze moeten leiden tot het opstellen van nieuwe of aangescherpte landelijke rekenregels.

Back to top button