Nieuwe gemeente Midden-Groningen gaat de strijd met laaggeletterdheid aan

Slochteren – De gemeenten Hoogezand Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zoeken taalvrijwilligers om mensen te begeleiden die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Als taalvrijwilliger help je één op één, of in kleine groepjes, mensen beter te leren lezen, schrijven of spreken. Als taalvrijwilliger hoef je geen taalwonder te zijn, wel is het belangrijk dat je geduld hebt en dat je het leuk vindt om mensen te helpen.

Vrijwilligers krijgen steun van Stichting Lezen en Schrijven

Het vrijwilligerswerk vindt plaats in de bibliotheken van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en in het Maatschappelijk Activatie Centrum (MAC) in Muntendam. Voor vrijwilligers is er altijd goede begeleiding vanuit Stichting Lezen en Schrijven en de taalhuiscoördinator. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je besteedt aan het werk. Dat kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Taalvrijwilligers worden zoveel mogelijk gekoppeld aan mensen uit de eigen gemeente. Een belangrijk uitgangspunt is dat beide partijen een goed gevoel bij elkaar hebben.

Voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 1 februari

Op woensdag 1 februari aanstaande zijn geïnteresseerden welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in het Kielzog, Gorecht-Oost 157 in Hoogezand. De inloop is om 19.00 uur, de bijeenkomst begint om 19.30 uur. Graag opgeven via m.kraai@biblionetgroningen.nl.

Kunt u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar u wilt toch vrijwilliger worden, óf wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Dorothée Hopma, d.hopma@biblionetgroningen.nl. U kunt ook kijken op www.biblionetgroningen.nl voor meer informatie over de taken van de vrijwilligers.

Achtergrond

Eén op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zijn dat er bijna zesduizend.Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven krijgen vaak ook andere problemen. Ze zijn minder gezond. Vaak hebben ze veel stress omdat ze willen verbergen dat ze niet kunnen lezen of schrijven. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. Ook kunnen ze hun kind minder goed helpen op school. Daardoor leren hun kinderen soms ook minder goed. Soms hebben mensen schulden omdat ze hun financiën niet goed op orde krijgen.

Taalhuizen

Om deze ontwikkeling voor eens en voor altijd te keren, zijn er binnen Hoogezand Sappemeer, Slochteren en Menterwolde drie Taalhuizen (in ontwikkeling). In deze taalhuizen worden mensen ondersteund op hun niveau, tempo en vooral aansluitend bij hun vraag. Geen dikke boeken en methoden met een rode pen gecorrigeerd, maar aansluiten bij wensen en behoeften!

Back to top button