Gemeente Delfzijl draagt dorpshuis Aeolus over aan inwoners Farmsum

De gemeente ondersteunt dit initiatief. ‘Alle Dorpen een Dak’ is het de bedoeling dat in ieder dorp een voorziening komt waar verenigingen activiteiten kunnen ontplooien.

Toekomstig gebruik vraagt om uitbreiding dorpshuis
Vanwege een steeds actievere rol voor het dorpshuis in Farmsum heeft de gemeente samen met het dorp gekeken naar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van deze ontmoetingsplek. Uit onderzoek bleek dat het huidige dorpshuis aan de kleine kant is en daardoor niet geschikt voor toekomstig gebruik. Wethouder Jan Menninga: ‘Mede door de krimp verliezen dorpen langzaam hun voorzieningen. De gemeente is blij dat inwoners van Farmsum willen investeren in leefbaarheid in hun dorp. Het is een initiatief dat wij daarom graag ondersteunen.’

Subsidie van gemeente en Kansrijk Groningen
De stichting wil het huidige pand uitbreiden met een extra zaal. Voor de financiële dekking van deze verbouwing doet de stichting aanvragen bij verschillende subsidieverstrekkers, waaronder de gemeente Delfzijl (Alle Dorpen een Dak) en Kansrijk Groningen (Elk Dorp een Duurzaam Dak). Na toezegging van de financiële middelen krijgt een architect de opdracht voor het maken van een schetsplan. De stichting legt dit plan voor aan verschillende subsidieverstrekkers, waaronder de gemeente Delfzijl.

Back to top button