Nieuwbouw van de Dr. Damschool Uithuizermeeden op locatie huidige school

Uithuizermeeden – Het college van B&W van de voormalige gemeente Eemsmond nam op dinsdag 18 december 2018 een besluit over de locatie voor de nieuwbouw van de Dr. Damschool in Uithuizermeeden: de nieuwbouw vindt plaats op de locatie van de huidige school. Met dit besluit kwam het toenmalige gemeentebestuur tegemoet aan zorgen van ouders en omwonenden over de onveilige verkeerssituatie die zou ontstaan als de nieuwsbouw op de locatie naast NBS De Sterren en CBS De Noordkaap zou komen.

Onveilige verkeerssituatie
Nieuwbouw van de Dr. Damschool naast De Sterren en De Noordkaap zou voor een overbelasting zorgen van de wegen in de woonwijk. Dagelijks zouden er dan naar verwachting minimaal 100 auto’s passeren om kinderen naar school te brengen en weer op te halen. Een deel van de betreffende wegen is enkele jaren geleden juist versmald en van trottoirs voorzien met het oog op de leefbaarheid in de woonwijk.

Planning
Het college van B&W van de nieuwe gemeente Het Hogeland laat nu onderzoek doen naar een geschikte locatie voor de tijdelijke huisvesting van in eerste instantie de Dr. Damschool. Aansluitend, waarschijnlijk vanaf het schooljaar 2020-2021, kan de tijdelijke schoollocatie worden gebruikt voor de huisvesting van leerlingen van De Sterren en De Noordkaap. Deze schoolgebouwen worden dan versterkt. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zouden beide scholen naar hun versterkte huisvesting moeten kunnen terugkeren.

Communicatie
Het college van de gemeente Het Hogeland heeft de drie betreffende schoolbesturen geïnformeerd. De scholen hebben op hun beurt de ouders geïnformeerd en de gemeente omwonenden en andere betrokkenen.

Back to top button