Gemeente Midden-Groningen ontwikkelt duurzaamheidsvisie

Midden-Groningen – De gemeente Midden-Groningen gaat de komende maanden bezig met de ontwikkeling van een duurzaamheidsvisie. De visie wordt in nauwe samenspraak gemaakt met inwoners, bedrijfsleven en andere organisaties (bijvoorbeeld woningcorporaties, brancheorganisaties etc.).

Wethouder Peter Verschuren benadrukt het belang om een duurzaamheidsvisie op te stellen in nauwe samenwerking met betrokkenen. ‘Duurzaamheid gaat niet alleen over ‘het milieu’, het gaat over mensen. Duurzame ontwikkeling betekent dat we willen voorzien in de behoeften van de huidige generaties én de toekomstige generaties. Het doel is een evenwicht tussen sociale, milieu-, en economische aspecten bij alle ontwikkelingen’.

Ambities
De duurzaamheidsvisie vertaalt de ambities die Midden-Groningen heeft op de energietransitie en de bebouwde omgeving. Daarnaast worden aspecten van duurzaamheid beschreven die door de gemeentelijke organisatie kunnen worden opgepakt bij o.a. gebouwen, groenbeheer, fairtrade, energiebeheer en het wagenpark. Als er reeds beleid is opgesteld (bijvoorbeeld afval, groenbeleid en de woonvisie) dan wordt in de duurzaamheidsvisie daarbij aansluiting gezocht. Onderdeel van de duurzaamheidsvisie vormt een uitvoeringsprogramma zowel op korte termijn als langere termijn. ‘Omdat we van alle partijen straks bijdragen vragen aan de duurzame ontwikkeling willen we deze visie ontwikkelen in alle openheid en met een grote betrokkenheid van alle partijen. Daarom wordt het ontwikkeltraject begeleid

Traject
Het traject voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsvisie begint medio februari met een opiniërende bijeenkomst van de gemeenteraad. Aan de raad wordt o.a. gevraagd om prioriteiten in thema’s aan te geven zodat de reikwijdte van de visie duidelijk wordt. In het voorjaar worden interactieve bijeenkomsten en gesprekken ingepland met inwoners, bewonersorganisaties, bedrijfsleven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Burgemeester en wethouders zullen in juli de duurzaamheidsvisie vaststellen en daarna voor besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Back to top button