Nieuw convenant Jeugdsoos Flits Loppersum ondertekend

Loppersum – Op 1 december is het nieuwe convenant Jeugdsoos Flits ondertekend. Burgemeester Albert Rodenboog:” In 2011 hebben we het eerste convenant gesloten en zijn er afspraken gemaakt over veiligheid en leefbaarheid rondom de Jeugdsoos. Dit was een belangrijke mijlpaal, evenals dit nieuwe convenant. Nieuw is namelijk dat naast omwonenden, politie en bestuur jeugdsoos Flits is nu ook hotel Spoorzicht & Spa een van de ondertekenende partijen is.

De ervaring heeft geleerd dat een dergelijk convenant tot meer begrip voor elkaar leidt. Bij de overleggen komen diverse onderwerpen aan de orde zoals de betekenis van de jeugdsoos voor de jongeren in onze gemeente, de activiteiten, geluidsoverlast, hoe overmatig alcoholgebruik te voorkomen, de gevolgen van de nieuwe drank- en horecawet voor de jeugdsoos en de veiligheid in en buiten de soos. Dit jaar doet de nieuwe eigenaar van hotel Spoorzicht & Spa ook mee aan deze overleggen en is hij een van de medeondertekenaars.”

De heer A. Wals (voorzitter van jeugdsoos Flits) , mevrouw B. Lenting (chef van de politie-basiseenheid Ommelanden Noord) , 3 omwonenden van de jeugdsoos (mevrouw E.C. Beukema- Zuur, mevrouw H. de Boer- Leutscher en de heer J. Wierenga), de heer C. de Vries (eigenaar van hotel Spoorzicht & Spa) en de heer A. Rodenboog (burgemeester van Loppersum) hebben hun handtekening gezet onder het nieuwe convenant.

[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”false” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”sort_order” special_effect=”none” animation_effect=”bounce” album_title=”false” album_id=”483″]

Back to top button