Partij voor de Dieren wil onderzoek naar veiligheid rond tankenpark Farmsum

Farmsum – De Partij voor de Dieren (PvdD) vind de opslag van aardgascondensaat weg moet uit het aardbevingsgebied. Dit heeft de partij dinsdag maten weten aan de Gedeputeerde Staten van Groningen.

De opslag van aardgascondensaat gebeurt nu op het tankenpark in Farmsum. Aardgascondensaat is een restproduct van de gaswinning en wordt opgeslagen bij NAM-locaties en vervolgens naar de overslaglocatie in Farmsum gebracht. Vanuit daar gaat het per schip naar de Botlek. Aardgascondensaat lijkt op dieselolie en bevat een mengsel van onder meer benzeen.

Vooral de stof benzeen baart omwonenden en de Partij voor de Dieren zorgen. Mocht het mis gaan op het tankenpark is de ramp niet te overzien , De tanks staan op een paar honderd meter van de woning af.

Enkele omwonenden van het tankenpark voeren al enige tijd actie tegen de opslag van aardgascondensaat. Zij denken dat de tanks onveilig zijn bij aardbevingen. De NAM bestrijdt dat en liet destijds weten dat de veiligheidseisen bij het tankenpark in Farmsum zeer hoog zijn. Ook wordt er op de locatie in Farmsum veel gedaan aan onderhoud en preventie.

De PvdD wil inzicht en informatie over de inspecties en onderhoud van de tanks. Tevens is een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van het tankenpark gewenst.

Back to top button