fbpx
14.7 C
Delfzijl
zondag 27 september 2020
Home Algemeen Multifunctioneel Centrum (MFC) Siddeburen komt steeds dichter bij de realisatiefase

Multifunctioneel Centrum (MFC) Siddeburen komt steeds dichter bij de realisatiefase

Siddeburen – Nationaal Coördinator Groningen en wethouder Anja Woortman van de Gemeente Slochteren komen woensdag 5 juli naar Siddeburen voor een informatieavond over het multifunctioneel centrum (MFC) in Zalencentrum Rehoboth, aanvang 19:30.

In het te realiseren Multifunctioneel Centrum zullen diverse organisaties een nieuwe plek vinden en zal de rol van dorpshuis functie een belangrijke rol gaan spelen in de nabije toekomst. Op deze manier zal het MFC een bijdrage leveren aan het in stand houden en daar waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in Siddeburen. De verschillende organisaties hebben allemaal hun eigen, specifieke redenen en motivaties om een bijdrage te leveren in het proces tot realisatie van het MFC en het functioneren hiervan in de nabije toekomst.

Het initiatief tot het onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van een MFC is om diverse redenen vanuit  de PKN gemeenschap opgepakt. Een werkgroep is samengesteld en is voortvarend van start gegaan. In een vroegtijdig stadium is de Gemeente Slochteren al benaderd en betrokken geraakt bij dit proces. In 2016 is door de Gemeente Slochteren een financiële bijdrage vanuit de pot Kansrijk Groningen( Leefbaarheidssubsidies voor aardbevingsgemeenten) beschikbaar gesteld van  270.000 Euro om deze plannen te ondersteunen. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie  was het versterken van het kerkgebouw. Juist het koppelen van deze voorwaarde aan de plannen voor een MFC duurden langer dan verwacht en gehoopt. Door vasthoudendheid en geloof in een goede uitkomst van de werkgroep leden zijn we nu waar we al eerder hadden willen staan.

In het begin is er vooral gewerkt aan afstemming voor het versterken en herbestemmen van gebouwen. Na 5 juli moet er hard gewerkt worden aan detailontwerpen. De partners en organisaties die betrokken zijn bij dit proces zijn een voorbeeld van hoe de overheid graag ziet dat gedragen initiatieven door intensieve samenwerking kunnen worden gerealiseerd. Die meerwaarde in samenwerking kan het mooie dorp Siddeburen veel bieden de komende decennia.

Al vanaf 2015 is de huisartsenpraktijk Takens betrokken bij de vorming van een MFC in Siddeburen. Voor Takens stond voorop dat er een effectieve en goed georganiseerde huisartsenpraktijk moest komen incl. een apotheek: ” De praktijkvoering van een huisartsenpraktijk is de laatste tijd steeds uitgebreider en dus ingewikkelder geworden. Wij zochten daarnaast naar uitbreiding van onze ruimten. De gewenste samenwerking met de 1e lijn voorzieningen ( Thuis en buurtzorg, Fysiotherapie, Diëtiste enz.) zijn uitermate belangrijk, zeker vanuit de korte overleglijnen. Dicht bij de mensen staan en begrip voor hun hulpvragen hebben. Wat ons ook direct aansprak was de mogelijkheid die het MFC bood om verschillende zaken zoals bv cultuur en food (horeca functie door de NOVO, toneel en bibliotheek) samen te voegen. Wij hopen dat op termijn meerdere organisaties de voordelen zien van dit MFC en zich gaan aansluiten bij de initiatiefnemers.”

Voor Buurtzorg Siddeburen zijn het ook de korte lijnen en de nabijheid van een huisartsenpraktijk die de belangrijkste motivatie zijn om deel te nemen en plaats te nemen in het MFC. Daarbij is het geheel straks een verrijking voor het dorp en een extra injectie voor de leefbaarheid in Siddeburen. Door het regelmatig organiseren van inloopmiddagen met verschillende thema’s kan  een groter publiek gediend worden op het gebied van thuiszorg.

MEA-fysio wil zich graag ook vestigen in Siddeburen en ziet in het MFC een ideale plek om ook die korte lijnen te gebruiken die alleen maar in het voordeel zijn van de inwoners van Siddeburen en omgeving. Goede contacten met deskundigen en alles onder een dak zijn huidige standaard verwachtingen van mensen in de huidige samenleving en wij willen graag ons steentje daar aan bijdragen.

De bibliotheek in Siddeburen is onderdeel van Biblionet Groningen, de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen. Een organisatie die volop in beweging is die meer is dan de klassieke uitleen bibliotheek. Juist de samenwerking met andere organisaties maakt een  maatschappelijk bibliotheek. Leesbevordering, mediawijsheid en informatie vaardigheden, het terugdringen van laaggeletterdheid in onze provincie, mensen ondersteunen bij het zich eigen maken van (digitale) vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling voor een leven lang leren zijn belangrijke taken. Een plek waar veel mensen komen en centraal , laagdrempelig is kan bij uitstek het MFC zijn. Op meerdere plekken in de provincie ( bv MFC De Binding Oude Pekela) hebben we hier al goede ervaringen mee.

De Toneel Verenging ODS (Ontspanning Door Spel) ziet in de realisatie van het MFC een kans om, indien het financieel allemaal haalbaar is, een aantal wensen te realiseren. Hierbij kan men denken aan een functioneel en operationeel podium met flexibele belichting en geluid mogelijkheden ( zgn. Trust-systeem) inclusief gordijnen mechaniek en een variabel decoropstelling. Een verhoogd podium en een mooie kleedruimte zijn ook wensen die op het lijstje staan. Dit alles zou moeten leiden dat er een diversiteit aan podiumkunsten kan worden geboden. Met nu gemiddeld 500 tot 600 toeschouwers voor de uitvoeringen in een jaar en diverse repetitie en vergaderavonden zal dit nieuwe kansen bieden.

Voor de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit” is natuurlijk ieder initiatief om de leefbaarheid te bevorderen in het dorp Siddeburen een positieve ontwikkeling. Gezien de nabije herindeling naar een grote Gemeente Midden Groningen is juist de regio rol die Siddeburen nu vervult binnen de nog huidige Gemeente Slochteren belangrijk maar zullen we ook ons krachtig moeten positioneren in de nieuwe Gemeente. Het realiseren van dit soort voorzieningen is uitstekend voor het in stand houden en uitbreiden van voorzieningen waar we in onze maatschappij en met ons inwonersaantal niet zonder zouden kunnen. Al in een vroeg stadium is de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen “Vooruit” betrokken geraakt in dit proces tot realisatie van het MFC en zal dit ook blijven doen. Een plek voor en door inwoners, voor activiteiten en vergaderingen en wie weet een ontmoetingsplek voor jong en oud in ons “dorpshuis”.

Op woensdag 5 juli a.s. zal, in nu nog Zalencentrum Rehoboth, een persconferentie annex dorpsbrede informatieavond worden georganiseerd waarbij  een en ander nader wordt gepresenteerd en toegelicht door de werkgroep MFC Siddeburen met ondersteuning van  de Nationaal Coördinator Hans Alders en wethouder Anja Woortman. . Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van aandachtspunten over zowel de procedure, de planning en de nu vastgestelde plannen. De aanvang is om 19.30 uur en zowel alle leden van de werkgroep als ook de diverse betrokken organisaties nodigen alle inwoners van Siddeburen en andere belangstellenden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.