Mentorschap Nederland: al tien jaar met recht betrokken

Nederland – De Landelijke Vereniging Mentorschap Nederland bestaat tien jaar. Caroline Verkerk, directeur Mentorschap Nederland over het jubileum: “Het is ons gelukt om in tien jaar in heel Nederland een diverse groep van vrijwilligers samen te stellen en op te leiden tot deskundige mentoren.”

Mentorschap Noord is één van de regio’s die sinds de oprichting is aangesloten bij deze vereniging. Mentorschap Noord heeft zich vanaf het begin ingezet om mentorschap uitgevoerd door vrijwilligers, in de drie provincies Friesland, Groningen en Drenthe, te kunnen aanbieden.

Het aantal vrijwilligers in Nederland dat uitvoering geeft aan het mentorschap, groeide in tien jaar tijd van 770 naar ruim 2.400. Samen staan zij klaar voor bijna 3.300 cliënten. Caroline Verkerk: “De mentoren behartigen de belangen van de kwetsbaarste medeburgers in onze samenleving. Ik ben er trots op hoe onze mentoren hun verantwoordelijke rol oppakken: ze luisteren en bieden vertrouwen aan de cliënten, ze denken mee, helpen beslissen waar dat kan en nemen een beslissing alleen over als het moet. Dit is vakmanschap. Naar verwachting zal de behoefte aan mentoren ook de komende jaren blijven groeien.”

Maand van de Mentor
Oktober is elk jaar de Maand van de Mentor. Om mentoren te werven en mentorschap in de schijnwerpers te zetten, start vrijdag 1 oktober een radiocampagne van twee weken op NPO Radio 2, 4 en 5. Ook lanceert Mentorschap Nederland dan haar vernieuwde website. Ook volgt er in oktober een speciale podcast over mentorschap. Via diverse sociale media-activiteiten genereert Mentorschap Nederland veel aandacht voor mentorschap.

Op de jubileumposter vertellen tien mentoren en hun cliënten waarom mentorschap voor hen zo belangrijk is. De mentoren, die actief zijn onder de vlag van een Regionale Stichting Mentorschap, ontvangen een kaart waarmee Mentorschap Nederland hen bedankt voor het fantastische werk dat zij verrichten voor hun cliënten. Ook Mentorschap Noord zet in oktober hun mentoren in het zonnetje, dit door middel van  het organiseren van een themabijeenkomst op 14 oktober a.s.

Mentorschap Noord
Mentorschap Noord is één van de elf Regionale Stichtingen Mentorschap. De missie is dat iedereen die door ziekte of beperking niet meer goed voor zichzelf kan opkomen door een vrijwillige mentor ondersteund en vertegenwoordigd wordt. Natuurlijk altijd vanuit de gewoonten, waarden en wensen van deze mensen zelf. Mentoren helpen waar mogelijk de cliënt de regie over het eigen leven te houden, door te helpen bij het nemen van beslissingen over zorg en welzijn.

Mentor nodig of mentor worden? Meer informatie www.mentorschapnoord.nl E; info@mentorschapnoord.nl of neem contact op met de coördinatoren; Liesbeth Hegge T: 06-18420897 of Jannie Krol T: 06-42709549.  

Back to top button